a1

טיפוס חזק, עצמאי ויוזמתי ולכן לפעמים יש להן נטייה להראות גבריות ומחוספסות ולרוב יעדיפו ללבוש מכנסיים על פני חצאית או שמלה. לכן הן גם זקוקות לגבר חזק מספיק לצידן שיפרגן ויחזק להן את האגו, אך מצד שני יהיה גם אתגר בשבילן ולא סתם פודל אומר הן. הטלאית גם לא תחשוש לקחת את היוזמה ולהתחיל עם הגבר שמוצא חן בעיניה, למרות שתוכל גם ברוב המקרים להסתדר היטב בלעדיו. הן עלולות להתלקח בקלות, אך גם נרגעות וסולחת מהר. כשהן עצבניות הן סובלות בדרך כלל מכאבי ראש חזקים. אוהבות ספורט אתגרי וסרטי פעולה.
מראה: לרוב יפות מאוד, רזות וספורטיביות. שיער שחור ושופע אך תתכן גם נטייה לאדמוניות ולג’ינג’יות.
רגישות רפואית: איזור הראש.

מפורסמות במזל טלה: פטרישיה ארקט, שרה ג’סיקה פרקר.

הגיבי

כתובת הדואר האלקטרוני לא תפורסם Required fields are marked *