a1

הטליה זקוקה למין חזק ואפילו אגרסיבי במידה מסוימת. הדבר שהכי בולט אצלן הוא היוזמה, והדבר גורם לגבר שעימה לפעמים לחוש חוסר בטחון עצמי.

הגיבי

כתובת הדואר האלקטרוני לא תפורסם Required fields are marked *