a1

בני מזל זה יכולים להתאים זה לזו. זוהי זוגיות שיש בה מימד פיסי-יצרי חזק. בן הזוג שלך עשוי להיות קצת ילדותי והדבר יתבטא גם ביחסו אלייך. הוא יאיץ, ידרבן וידרוש לקבל הכול כאן ועכשיו ויתקשה לדחות את סיפוקיו למועד אחר. לפעמים הוא יכול להיות מאוד אינטרסנטי לגבייך ועלול גם להיות תוקפן ותחרותי כלפייך. מצד שני הוא ייתן לך כוח ואנרגיה, וכן בטחון עצמי ותחושת חוזק ועשוי לדרבן אותך לפעילות ספורטיבית. בקשר זה יתכנו מצבים הקשורים לחבלות ופציעות. קשר בדרך כלל סביר ואפילו טוב.

הגיבי

כתובת הדואר האלקטרוני לא תפורסם Required fields are marked *