a10

הן נשות קריירה מוצלחות מאוד, או שהן דוחפות את בעליהן להצליח בכל מחיר. היא חכמה וצנועה, אך שתלטנית ועקשנית, ובדרך כלל כשתמצא את הגבר שלה תהיה נאמנה לו ותעשה למענו רבות. היא עשויה להתחתן בגיל צעיר או מבוגר מאוד. היא תעדיף להתחתן עם גבר מבוגר ממנה, או בעל מעמד ונכסים שהקשר למשפחה מאוד חשוב לו. לרוב היא רזה, אך יכולה היא גם להכנס למשטר דיאטה קפדני ביותר. יתכן שבנפשה עמוק בפנים היא שמרנית ואדוקה באמונתה באשר תהיה, גם אם אין היא מאמינה באלוהים עצמו. במקרים רבים מאהביה באים מקרב ידידיה או הופכים לידידיה. היא עלולה להמשך לאנשים עשירים ובעלי השפעה וכוח רב.

גדיות מפורסמות: סילביה פלאת’, סימון דה-בובואר, ג’ניס ג’ופלין, מריאן פיית’פול, אנני לנוקס, פיי דנאווי, דיאן קיטון.

הגיבי

כתובת הדואר האלקטרוני לא תפורסם Required fields are marked *