a12

הן מאוד רגישות לאווירה סביב וקל להכניסן לאווירה הרצויה. דמיונה הוא כלי נשקה היעיל ביותר ולכן היא יכולה להפיק ליל אהבה בסגנון שונה בכל פעם. מגע ידה חם עד לוהט ואין היא מתקשה לעורר את בן זוגה. ילידות מזל זה מבורכות בגוף שופע, נעים למגע שגם נהנה מאוד ממגע, ליטופים, נשיקות וגם עיסוי. לרוב היא תעניק לבן זוגה כפליים ממה שהוא נותן לה, שכן היא יודעת להיות אסירת טובה, אך למרבית הצער לעיתים קרובות אנשים נוטים לנצל את טוב ליבה ופעמים לא מעטות היא עלולה לחוש פראיירית, אם כי תחושת הקורבן אינה זרה לה ולעיתים אפילו מזככת את נשמתה.

הגיבי

כתובת הדואר האלקטרוני לא תפורסם Required fields are marked *