a12

קשר נפשי עמוק, מורכב,לא פשוט להגשמה ארצית, ויש אפשרות גם לקשר עם תלות רגשית עמוקה מעבר להגיון. קיימת בקשר פתיחות רבה, שאינה מתבטאת במילים אלא בתחושות. הם מבינים אתכן לעומק, התקשורת ביניכם היא רוחנית במידה רבה. יש תחושה שהצד השני נאיבי וזקוק להגנה. מתאים לבנות שיש בהן יותר מקורטוב רוחניות ומוכנות להקרבה ותתכן גם תחושת קורבניות, לכן קשר זה לא מומלץ לענייני עסקים, אבל מצוין לענייני רוחניות ויצירתיות -מוסיקה, ציור, פילוסופיה. בן הזוג יכול להיות פרטנר טוב לבילוי שכרוך בהתנתקות מהמציאות – שתיית אלכוהול, ברים וכדומה, אולם מצד שני הקשר קשה לפרידה.

הגיבי

כתובת הדואר האלקטרוני לא תפורסם Required fields are marked *