a2

זוהי אולי האישה הכי סקסית שתפגשו בחייכם. השוורית זקוקה למערכת יחסית שתתן לה יציבות רגשית וחומרית. השוורית הטיפוסית נראית מלאה ושופעת כמו הנשים בתמונות מתקופת הרנסנס. קיימות שתי טיפוסי שור ממין נקבי. השוורית הנאה והמטופחת והטיפוס השני הנוטה לחוסר טעם. הדעת נותנת שילידות מזל שור תהיינה מודעות תמיד ליופי בגלל שכוכב ונוס היא השליטה של מזל זה.
המקומות הרגישים: צוואר וגרון, לפעמים גם רגישות באברי המין.
צבע אהוב: צבעים פסטליים, כגון תכלת וכחול ויש הנמשכות דווקא לחום.

מפורסמות במזל שור: סופיה קופולה, אומה תורמן, רנה זלוויגר.

הגיבי

כתובת הדואר האלקטרוני לא תפורסם Required fields are marked *