a2

היא אינה סובלת שמאיצים בה וצריכה גבר שיענג את כל חושיה החדים בעדינות ויספק את הצרכים הפיזיים העזים שלה.
לרוב הן רכושניות, חשדניות וקנאיות עד כדי אובססיה, ולא בקלות יתנו בגבר את אמונן. נקודות תורפה אצל השווריות הן הצוואר ופי הטבעת.

הגיבי

כתובת הדואר האלקטרוני לא תפורסם Required fields are marked *