a2

בן מזל זה עשוי להועיל לך בתחום הפרקטי והפרגמטי. לבני מזל זה יש חשיבות כלכלית עבורך והקשר נושא אופי פיסי-רוחני-מיני בעל עוצמה חזקה. את יותר רוחנית בקשר ואילו הצד השני יותר פיסי-חומרני. תתכן תחושת תלות שתקשה על פרידה. הוא מרגיש שקשה לו לתקשר איתך ואולי גם אכזבה מהיחס שלך לנושא הכספים, אבל את יכולה לפתוח לו צוהר לעולמות קסומים ורוחניים. יתכנו בקשר כזה גם בעיות תקשורת, אי-הבנות, בלבולים והסתבכויות, יחסי תלות, קורבן והקרבה.

הגיבי

כתובת הדואר האלקטרוני לא תפורסם Required fields are marked *