a4

נאמנה, חמה מאוד, צנועה, ביישנית ולכן זקוקה מאוד לבטחון משפחתי, רגשי וגם חומרי. הסרטנית אוהבת לרוב לבשל ומתענגת כאמא פולניה כשהיא רואה שנהנים ממאכליה. בכלל הסרטן הוא מזל הקשור להזנה ולכן אברי הגוף שהוא נחשב לשליטתם הם החזה, הקיבה והרחם.
הסרטנית תלך אחרי הגבר שלה באש ובמים בנאמנות גבוהה ביותר. ישנן סרטניות רבות המעדיפות גברים מבוגרים מהן בשנים רבות כיוון שהן זקוקות למישהו בוגר בנפשו שיעניק להן ביטחון רגשי וכלכלי, אך ישנם מקרים רבים בהם הגבר מעורר בה דווקא את הצד האימהי ואז היא תבחר בגבר הצעיר ממנה.

סרטניות מפורסמות: נטליה גינצבורג, דבי הארי, סינדי לאופר, סוזן וגה, מיסי אליוט, קורטני לאב.

הגיבי

כתובת הדואר האלקטרוני לא תפורסם Required fields are marked *