b1

זהו הילד הנצחי שמסרב להתבגר (גם תאומים, אריה וקשת נחשבים ילדותיים משאר המזלות). זהו טיפוס יוזם שלרוב קופץ בראש ובכל משפט כמעט תמצא אצלו את המילה “אני”. קל להלהיב אותו וכל פעם שהוא פוגש מישהי חדשה הוא חייב לפתוח את “האריזה” שלה כדי לגלות כבר באיזה מן “צעצוע” הוא זכה הפעם. בני מזל זה אוהבים מאוד אתגרים ולכן כדי לשבות את ליבו רצוי לא להתמסר בקלות רבה, אך גם לא לייאש אותו לאורך זמן רב מדי כיוון שאין להם כושר התמדה (כמו לגדי).
זהו גבר שהכבוד חשוב לו ביותר ולכן הוא נפגע בקלות מסירוב, אך כשמחניפים לו הוא מאוד נדיב ומפרגן. נאמנות אינה התכונה החזקה שלו אם כי הוא נהנה “להתחיל” עם נשים לשם האתגר ולא בגלל שהוא זקוק באמת לפלירטים. בעצם הדרך חשובה לטלה לא פחות מלהשיג את היעד והוא נהנה מכל הדרך עד שהוא מגיע לבסוף למיטה.
מראה: במקרים רבים נאים למדי. גוף חטוב ושרירי, תווים מאורכים וחדים וצורת גבות כקרני האיל. יתכן שיער מתולתל או מקורזל.

מפורסמים במזל טלה: קוונטין טרנטינו, ניק הורנבי.

הגיבי

כתובת הדואר האלקטרוני לא תפורסם Required fields are marked *