c1

הטלה מייצג את האנרגיה הראשונית והאנוכית ולכן הוא לרוב יהיה המנהיג, הבוס והמפקד, אך יתקשה להיות שכיר רגיל או לתפקד תחת הנהלתם של אחרים. זהו טיפוס מוחצן מאוד, תחרותי, לוחם עז נפש וראשון לכל שקופץ לרוב בראש ויזנק כשיזהה הזדמנות טובה. לטלה הטיפוסי חשוב הכבוד העצמי מאוד והוא נוטה להיות ישיר וכנה ביותר, אך כשאינו חש בטוח וחזק מספיק, עלול הוא להשתמש בשקרים, בעיקר להדרת עצמו. הרבה טלאים אינם משוחחים אלא מתווכים ולכן תוכלו לשמוע את הטלה אומר: “היה לי ויכוח מעניין” במקום: “הייתה לנו שיחה מעניינת”. הטלאים בטוחים בצדקתם ומתלהטים בנסותם לשכנע את הזולת בצדקת דבריהם ודרכם וקשה להם מאוד להודות שטעו. טלאים יכולים להיות לפעמים בלתי נסבלים בעיקר כיוון שהם מרוכזים מדי בעצמם. הטלה הטיפוסי טוב בהתחלות חדשות, אך מתקשה להתמיד ביחסים לאורך זמן.

הגיבי

כתובת הדואר האלקטרוני לא תפורסם Required fields are marked *