c10

כמו הגליף שלהם שמייצג את עז ההרים השאפתנית, שאינה נרתעת מהקושי לטפס במעלה ההרים המסולעים בדרכה האיטית והעקשנית לפסגה, כך הם בדיוק ילידי מזל זה. הם תמיד חשים בסכנת המפולת שלהם ואכן ככל שיטפסו גבוהה יותר, נפילתם תהיה כואבת יותר.
מזל זה מגיע להישגים בולטים בעיקר בגיל גבוהה יחסית וגם אם הם נחשבים לחלשים וחולניים בילדותם, הרי שבריאותם וחוסנם הגופני משתפר ככל שהם מתבגרים. הם אנשים של שחור או לבן, עקשניים מאוד ולא נוטים להתפשר בקלות. הם ידועים בכך שהם ריאליים מאוד ולא מרבים לפנטז על: “אילו היה לי” וכדומה.
הם נושאים באחריות ובנטל כבר מגיל צעיר ואף נוטים לחבור לאנשים מבוגרים מהם בשנים רבות.
סטורן שליטו מייצג את ההגבלה והצמצום ואת הפסימיות ולכן הוא מאוד מנוגד לאופי הקשת, המזל הקודם לו – מזל השפע והאופטימיות. הגדי נחשב למזל קר מזג, שקול ומחושב, עקשן וקשה עורף שנחוש להשיג את מטרותיו. הוא לא נדיב במיוחד ויחנך את ילדיו שבשביל הכבוד צריכים לעבוד (קשה – כי כך הוא חווה את חייו).
הוא אינו ליברלי בהשקפת עולמו וישנם כאלה שאף מאמינים שאין זה רע שישנם מעמדות ודיסטנס בין האנשים.

הגיבי

כתובת הדואר האלקטרוני לא תפורסם Required fields are marked *