c11

זהו מזל קר, מחושב ושכלתני, ליברלי, בעל אופקים רחבים, שנוטה לפחות בצעירותו למרדנות. זהו המזל שמייצג את העתיד, את הממציאים הגדולים ואת השוויון החברתי, לכן ילידי מזל זה עוסקים לעיתים קרובות בתחומי התקשורת, מחשבים והאלקטרוניקה ועד תעופה וחלל. התכונה שבולטת אצלם במיוחד היא הצורך שלהם להדגיש את היחודיות שבהם ולכל אחד מילידי מזל זה יש את הדרך שלו להדגיש זאת. גם חברותיות היא תכונה מאוד בולטת אצלם, אך היא לרוב תהיה רק עם אנשים שהם ברמה שלהם ויותר. כן יש בהם מן סנוביזם מסוים והם לא מתחברים לכל אחד. יש להם גם צורך לתכנן תמיד, ולכן נראה שהעבר לא ממש מעניין אותם, ושהם לא ממש חיים את ההווה אלא בעיקר את העתיד. לכאורה נראה שלבני מזל זה יש אידיאליים הומניטריים ושהם שואפים לתקן את החברה מסביבם, אך זה קיים רק אצל בני מזל דלי הנעלים והרוחניים. יתכן ולכן יש בניהם יותר שמאלנים מבני שאר המזלות.
הם רגישים לקור, תתכן גם רגישות בקרסוליים, בעיות במחזור הדם, בלב ובחוליות הגב העליונות.

הגיבי

כתובת הדואר האלקטרוני לא תפורסם Required fields are marked *