c4

זהו מזל טיפולי, רגיש וידודותי, אוהב לעזור לזולת ובעיקר לידידיו. זהו גם מזל מורכב למדי. ראשית מכיוון שהוא שייך ליסוד המים – לרוב מאוד רגשיים, הפלנטה השליטה היא הירח שמסמל את המחזור הנשי בטבע, ומצד שני הסרטן הוא מזל מוחצן, נמרץ ואמביציוזי ואף נחשב בין המזלות השאפתניים ביותר (קיימת גם השפעת מזל גדי שהוא המזל הנמצא ממולו). כתוצאה מכך ילידי הסרטן שסועים בין שני הכוחות הפועלים עליהם. מצד אחד פסיביות נשית ומצד שני המרץ הזכרי שמאיץ בהם. לכן יהיה קל להבין יותר את מצבי הרוח והאנרגיה הקיצוניים שילידי מזל זה נתקפים. מצד אחד הם עשויים להיתקף בהתקפת פעלתנות מטורפת ולפתע לשנות מצב רוח ולנהוג בעצלנות ופסיביות קיצוניים.
לעיתים קרובות עלול הסרטן להפגין רכושנות גבוהה, שבמקרים קיצוניים עלולה להפוך לקמצנות גדולה מאוד אך רק בענייני כסף. הם נדיבים בכל הקשור לעזרה בביגוד ואוכל ונהנים מאוד להזין את הסובבים באוכל. הם נחשבים לבשלנים מעולים וישנם שפים ידועים רבים יותר ממזל זה.

הגיבי

כתובת הדואר האלקטרוני לא תפורסם Required fields are marked *