c5

זהו אחד ממזלות האש, אך בעל אישיות מאופקת, שלווה וקבועה יותר. לרוב אלו הם טיפוסים חביבים, חברותיים ופתוחים. זהו גם אחד המזלות הרומנטיים ביותר, ופעמים רבות גם המזל העצל ביותר. מצד שני האריות ובני/ות מזל בתולה נחשבים למזלות הרגישים ביותר לביקורת ולמחמאות, לכן ניתן לקנותם במחמאה השדופה ביותר.
בגלל שהאריה לרוב תמים, אפילו קצת ילדותי ושבע רצון מעצמו, הוא אינו ביקורתי כלפי עצמו וניתן להוליך אותו שולל בקלות יחסית. בני שאר המזלות נוטים מפעם לפעם לצאת אל מחוץ לעצמם ולהסתכל על עצמם בצורה אובייקטיבית, אולם מאחר והאריה כבול לאגו שלו הוא יתקשה מאוד לעשות זאת. ילידי מזל זה חדורים בהרגשה שהם מקסימים ומתוקים. האריות זקוקים להרבה מאוד תשומת לב ואפילו זקוקים להערצת ההמון ולכן הם נמצאים לרוב במרכז כל דבר.

הגיבי

כתובת הדואר האלקטרוני לא תפורסם Required fields are marked *