c6

זהו מזל בררן ביותר שהצד הרציונלי והביקורתיות שולטים בו בהדגשה רבה. לכן ילידי מזל זה ידועים בהתייחסותם הרצינית ובנטייתם ליציבות ולקיחת אחריות. מזל בתולה מתקשר גם למודעות עמוקה לבריאות, סדר ונקיון וגם אם הם בלגניסטים (לעיתים רחוקות מאוד) אזי הם יקפידו על תזונתם שתהיה בריאה. ידועה גם אהבתם למידע והם מכורים לפרטים. הבעיה היא שקשה להם להבדיל בין העיקר לטפל ולכן לעיתים קרובות הם נחשבים לטרחנים ולקטנונים. לרובם יש גם חוסר בבטחון עצמי ולכן הם נוטים להפגע בקלות. חוסר בטחונם ופגיעותם הרבה היא אולי הסיבה לצורך שלהם בחיזוקים ובמחמאות. בני המזל הזה שמרניים מאוד. המקצועות המועדפים עליהם יהיו בתחום ההוראה, חינוך, עבודה סוציאלית, ראיית חשבון, בקרת תהליכים, מזכירות, רפואה קונבנציונלית או אלטרנטיבית ומרצים.
הבתולה הוא מזל הגון ונאמן מאוד, אך הם נוטים להיות גם מחושבים מאוד ולרוב גם יתחשבנו עם האחרים עד הפרוטה או הפרט האחרון.

הגיבי

כתובת הדואר האלקטרוני לא תפורסם Required fields are marked *