c7

הגליף (הסמל) שמסמל את ילידי מזל זה מצביע על השאיפה וגם על הקושי שלהם להגיע לאיזון המושלם ולכן הם מתקשים להגיע להחלטה ברורה כמעט בכל הנושאים. לכאורה זהו מזל מוזר, שכן מצד אחד נשלט על ידי פלנטה נשית (ונוס) ומצד שני זהו מזל אוויר יוזם ונמרץ. מאזניים מייצג יחסים עם הזולת, לכן מצד אחד קשה לו עם “הלבד”, הוא זקוק להרמוניה סביבו ואכן זהו המזל שמתאים לדיפלומטיה. הבעיה היא שמרוב דיפלומטיות הוא לא ישר עם עצמו ומנסה כל הזמן לרצות את הסביבה, וככל שינסה להמנע מפגיעה באחרים, הוא יפגע בהם והם יכעסו עליו יותר. לילידי מזל זה ישנה משיכה לעסוק בתחום היופי והאסתטיקה וגם תמצאו רבים מהם עוסקים בתחומי המשפט והצדק (גם בני מזל קשת) או כבוררים.

הגיבי

כתובת הדואר האלקטרוני לא תפורסם Required fields are marked *