c9

ילידי מזל זה הם בעלי קסם רב, ידידותיים ונאמנים מאוד לחבריהם, אך הם אוהבים מאוד גם חירות (האופק של ארה”ב הוא קשת ולכן פסל החירות מייצג מצויין את תפיסת עולמה), חופש והרפתקאות לכן אין הם נחשבים חסידי מוסד הנישואין ויש להם נטייה לבגוד בבני זוגם לפעמים, בעיקר אם הצד השני אובססיבי מדי כלפיהם ולא מכיר בצורך שלהם לעצמאות.
הם נחשבים ללוחמי הצדק (כשם הכוכב השולט בהם, יופיטר-צדק), לכן תמצאו בניהם שופטים ועורכי דין רבים. הקשת נחשב גם למזל אינטליגנטי ופילוסופי ביותר. יש להם שאיפה להתנסויות רבות ומגוונות בחייהם.

הגיבי

כתובת הדואר האלקטרוני לא תפורסם Required fields are marked *