kt_facts 8

מארי וולסטונקראפט (1797-1759) נחשבת לאם הפמיניזם המודרני. בשנת 1786 פרסמה את הטקסט הראשון שלה "Thoughs Of The Education Of Daughers" בו קראה תגר על שיטת "החינוך לנשים" שהיה נהוג אז באנגליה. היא תארה אותו כאמצעי להנציח את הפסיביות המבורכת של האישה. ולסטונקראפט יצאה גם נגד מוסד הנישואין, אותו הגדירה כ"זנות ממומסדת" וכ"שיעבוד". היא גם יצאה נגד הספרות הרומנטית שקהל היעד שלה הוא נשים. הספרות הזו, טענה, היא דרך גברית לקבע את הנחיתות הנשית, והזהירה: הם מנהלים את העולם בזמן שאנחנו שקועות בהגיגי אהבים.מארי וולסטונקראפט (1797-1759) נחשבת לאם הפמיניזם המודרני. בשנת 1786 פרסמה את הטקסט הראשון שלה "Thoughs Of The Education Of Daughers" בו קראה תגר על שיטת "החינוך לנשים" שהיה נהוג אז באנגליה. היא תארה אותו כאמצעי להנציח את הפסיביות המבורכת של האישה. ולסטונקראפט יצאה גם נגד מוסד הנישואין, אותו הגדירה כ"זנות ממומסדת" וכ"שיעבוד". היא גם יצאה נגד הספרות הרומנטית שקהל היעד שלה הוא נשים. הספרות הזו, טענה, היא דרך גברית לקבע את הנחיתות הנשית, והזהירה: הם מנהלים את העולם בזמן שאנחנו שקועות בהגיגי אהבים.