Tag Archives: ליל הכלולות

ליל הכלולות

לכבוד חג החתונות מגישה טלי תקומי הצצה בלעדית למדריך הסודי והכשר למהדרין אותו מקבלים הגברים רגע לפני שהם שוברים את הכוס ובו הסבר מאלף כיצד לקיים את המשגל הראשון. מזל טוב אמרנו?

קראי עוד