Tag Archives: ליאורה סומק

והיא מרחיבה את בית החזה עוד ועוד עד שכולם נכנסים לה ללב

"אבל למה לתת לסיפור לקלקל את האמת?" אמרה זוהרה ושלחה חיוכי כוכבים לקשישים שמולה. היא נגסה בתפוח שבידה והוסיפה "אבל האמת…", ומגדה קטעה אותה ואמרה בשקט, משתדלת שהמבקרים שבאו להאכיל את בן משפחתם, לא ישמעו אותן, "אז עכשיו תספרי לי ...

קראי עוד