Tag Archives: יקום תרבות

הסופרת העבריה הראשונה

סופרת עבריה מי ידע חייך? : הסופרת העבריה הראשונה. אישה עבריה מי ידע חייך? בחושך באת ובחושך תלכי… ומה כי חוננת לב ורגש ויופי כי חלק לך האל כשרון ודעת? הן תורה לך תפילה, יופי לך דופי כל כשרון לך ...

קראי עוד

הילארי קלינטון לנשיאות

בדיחה אמריקנית ידועה הילארי וביל קלינטון מטיילים במכוניתם ועוצרים למלא דלק. כשהם ממלאים דלק הילארי לפתע שמה לב שהעובד בתחנה היה חבר שלה לפני שנים רבות. היא יוצאת להגיד לו שלום, הם מתחבקים ומשוחחים על ימים עברו. אחרי שהיא חוזרת ...

קראי עוד