אז מה זה בעצם אופק חדש?

אופק חדש היא חלק מרפורמה חינוכית הרלוונטית עבור מוסדות החינוך היסודי וחטיבות הביניים. הרפורמה הוצגה לראשונה בחודש מרץ 2008, אך החלה להיות מיושמת בהדרגה רק משנת הלימודים תשס"ח. המטרות העיקריות של רפורמת אופק חדש נלמדות בכל השתלמויות מורים מאז שהוחלט לאמצה. ראשית, הרפורמה אמורה לתרום לשיפור במעמדם ובשכרם של עובדי ההוראה. שנית, התכנית מפרטת כיצד יש לבצע שינוי במבנה משרת ההוראה ומתמקדת בשעות הוראה פרונטאליות, פרטניות ושהייה בבית הספר. שלישית, התכנית משפרת את מרחבי הלמידה של התלמידים ובמקביל גם את סביבות העבודה של המורים. לבסוף, התכנית אמורה לתרום לפיתוח מקצועי מתמשך של סגלי הוראה בחינוך היסודי ובחטיבות הביניים.

ברמה המעשית, רפורמת אופק חדש הוסיפה למערכת החינוך 900 אלף שעות לימוד פרטניות. אלו שעות שבהן המורה יושב עם קבוצה קטנה של תלמידים על מנת למקד אותם בחומר הלימוד באופן פרטני. רפורמת אופק חדש עולה בקנה אחד עם התכונות של רפורמת למידה משמעותית, כפי שיושמו בתקופתו של שר החינוך שי פירון. על פי הערכות, השעות הפרטניות המתווספות למערכת החינוך אמורות לסייע למעל 300 אלף תלמידים ברחבי הארץ.


כל מה שצריך לדעת על שעה פרטנית

אחת הסיבות העיקריות לחשיבות של השתלמויות מורים היא הצורך במתן הסברים על אופייה של שעה פרטנית. שעה זו היא למעשה משאב זמן בין המורה לתלמיד, המנוצל לצרכים לימודיים אך מעבר לשעות הפרונטאליות כפי שמוגדרות במערכת. בשעה הפרטנית יכול ללמוד כל תלמיד וניתנת עדיפות לתלמידים השייכים לאוכלוסיות מסוימות. אוכלוסיות אלו כוללות עולים חדשים המתקשים בשפה או אינם מספיקים לבצע את המטלות, מצטיינים שאינם יכולים ליישם את מלוא יכולותיהם בכיתה ותלמידים עם ליקויי למידה.

השתלמויות מורים מפרטות על מאפייני השעה הפרטנית. בשעה זו מספר התלמידים כאמור קטן ועומד על 1-5 בלבד. האווירה הלימודית בשעה הפרטנית שונה היות והמורה אינו נדרש להתמודד עם כל הכיתה. השעה הפרטנית מאפשרת למורה לגוון את אסטרטגיות הלימוד, לנסות גישות חדשות ולעקוב מקרוב אחר התקדמות והבנה. בנוסף, השעות הפרטניות נלמדות בתמיכה מלאה של בתי הספר. השעה מעוגנת בתכנית הלימודים כחלק אינטגרלי ממערכת השעות של התלמיד והמורה.


השפעות אופק חדש על מערכת החינוך

יש שורה ארוכה של השפעות שליליות וחיוביות שנגרמו בשל יישום תכנית אופק חדש. ההשפעות השליליות מתייחסות בעיקר להיווצרות עומס עבודה על המורים, כמו גם מורכבותן של שיטות ההוראה המכבידות על מורים ותיקים. מנגד, יש לתכנית לא מעט הישגים והיא הביאה איתה שינויים חינוכיים נדרשים. התכנית שיפרה את מעמד המורה וגרמה לעלייה בתחושת המסוגלות של מורים צעירים.

תכנית אופק חדש עדיין לא הגיעה למיצוי הפוטנציאל שלה. סביר להניח שבשנים הקרובות היא תעבור שינויים נוספים, לאור הביקורת והמשובים המגיעים מהשטח.

הגיבי

כתובת הדואר האלקטרוני לא תפורסם Required fields are marked *