הטרדה מינית: גם במהלך אירוע אחד


בית הדין הארצי לעבודה פסק לאחרונה, כי אמירות בעלות גוון מיני יכולות להגיע לכדי הטרדה מינית כמשמעה בחוק, גם אם מדובר באירוע חד-פעמי. אין צורך ש"הצעות חוזרות" בעלות אופי מיני או "התייחסויות חוזרות" בעלות אופי מיני יתרחשו במהלך אירועים נפרדים בזמן ובמקום כדי שהדבר יחשב להטרדה מינית.

בית הדין הארצי לעבודה קיבל את מרבית הערעור שהגישה רואת חשבון, אשר עבדה בנציבות מס הכנסה בתפקיד של מפקחת במחלקת שומת מקרקעין. לטענתה, היא הוטרדה מינית על ידי הממונה עליה, אשר אמר לה ב-3 בינואר 2001 במהלך פגישה אישית ביניהם במשרדו, כי היא "מעוררת בו חשק", "בא לו עליה", "בואי נפסיק לעבוד, יש דברים טובים יותר לעשות" וכי הוא מעוניין לקיים עימה יחסי מין. לדברי העובדת, בין החודשים ינואר-מרץ 2001, במהלך פגישות עבודה שוטפות בינה לבין הממונה עליה, המשיך הממונה להעיר לה ולהציע לה הצעות בעלות אופי מיני.

בית הדין האזורי לעבודה פסק לעובדת פיצוי של 15,000 שקלים בשל התנכלות ודחה את התביעה להטרדה מינית. שני הצדדים הגישו ערעור- הממונה על עצם קבלת התביעה בעילה של התנכלות וכן על גובה הפיצוי, והעובדת על קביעות שונות של בית הדין האזורי.


בית הדין: יש לראות במעשי הממונה הטרדה מינית

השופט שמואל צור מבית הדין הארצי לעבודה קבע, כי פרשנות נכונה של החוק למניעת הטרדה מינית על רקע לשונו ותכליתו מובילה למסקנה כי הטרדה מינית, גם זו הדורשת אלמנט "חוזר", יכולה להתרחש גם במהלכו של אירוע אחד. בפגישה ב-3 בינואר 2001 הממונה הציע לעובדת הצעות חוזרות ונשנות בעלות אופי מיני, ועל כן ובהתחשב בכך שמדובר בפגישת עבודה, יש לראות במעשי הממונה הטרדה מינית.

בית הדין החליט לפסוק למערערת פיצוי של 15,000 שקלים בשל כך, סכום אשר אמור לפצות ולו במעט את העובדת על הפגיעה בה ועל עגמת הנפש שנגרמה לה, וכן לשמש תמרור אזהרה לממונים ולעובדים אחרים.

בעניין ההתנכלות נקבע, כי העובדת אכן סבלה מהתנכלויות מצידו של הממונה בשל כך שהגישה תלונה על הטרדה מינית- הממונה הערים עליה קשיים, העביר ממנה תיקים חשובים וכד'. בית הדין החליט להעלות את סכום הפיצוי שנפסק לעובדת בבית הדין ל-30,000 שקלים.

בסיכום, הממונה חויב לשלם לעובדת, בנוסף על הסכום שנפסק בבית הדין האזורי, סכום של 30,000 שקלים (15,000 שקלים על הטרדה מינית ו-15,000 שקלים בשל ההתנכלות בנוסף לסכום שנפסק) וכן 5,000 שקלים הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

‏‎‏
הכותבת עו"ד אורנית אבני גורטלר, היא מצוות המומחים של אתר משפטי, הפורטל המשפטי לקהל הרחב

הגיבי

כתובת הדואר האלקטרוני לא תפורסם Required fields are marked *