ליל הכלולות

מדובר בקטע אמיתי, אחד לאחד, מתוך הפשקויל הכי דיסקרטי שיש, שמקבל כל חרד חרד לפני חתונתו מה"רות וסטהיימר" הכי כשרה שיכול להיות. הנוסח המדוייק של האיגרת מובא כאן כלשונו ביחד עם הפרשנות הפרטית שלנו

יש בעלים נורמלים שמביאים לנשים שלהם טבעת יהלום לפני החתונה. הבעל שלי חושב שאני מאוד ט'יליגנטית, ולכן הביא לי נייר שהצחיק אותו עד דמעות, משום מה. אני, כשעצמי, בכיתי. בכיתי שכן לא יכולתי להחליט: האם זהו ה"פלייבוי" של החרד החרד?
מדובר בקטע אמיתי, אחד לאחד, מתוך הפשקויל הכי דיסקרטי שיש, שמקבל כל חרד חרד לפני חתונתו מה"רות וסטהיימר" הכי כשרה שיכול להיות. הנוסח המדוייק של האיגרת מובא כאן כלשונו ביחד עם הפרשנות הפרטית שלנו – זוג אפיקורסים שלא מבין מהחיים שלו, אבל נורא משתדל!"המחלקה לחתנים וכלות של המרכז העולמי של אגודת ישראל שולחת לכל אברך ובן ישיבה ערב נישואין, דף הסבר לגבי הלילה הראשון שלו עם הכלה. תחת הכותרת "השלמות התנהגות החתן בלילה הראשון אחרי החתונה" מסבירים ראשי המחלקה לזוג הטרי כיצד יש לקיים את המשגל הראשון".א. "בעת קיום המצווה צריך להיות חושך גמור בחדר. על כן צריך לפרוס מפה עבה על החלונות שלא יכנס אור מבחוץ".
לא צריך מפה. יש יופי של וילונות. לא בוצע כלשונו.ב. "צריך מפני קדושה והכנה ליטול שניהם ידיים ג' פעמים קודם ואחרי המצוות".
בוצע. רחצנו ידיים, וגם התקלחנו. ביחד.

ג. "קודם המצווה צריכים לקרוא קריאת שמע שעל המיטה, בלי ברכת המפיץ, ואחר קריאת שמע צריך לאמר "זר התהילה"".
הוא יצא מהמקלחת קודם ואני קראתי לו: "שמע, תביא את המגבת!" גם עם המפיץ היה קטע. טוב לאמשנה.

ד. "הריני רוצה לקיים מצוות משה של פריה ורביה כמו שציווני השם יתברך שמו".
בעלי היקר, הנשמה הטובה, דווקא רצה לקיים את המצווה (כמו בכל לילה קודם). הוא גם הודיע לי שהוא מוכן ומזומן והראה לי באותות ובמופתים.

ה. "אסור להיות ספר קדוש באותו החדר בשעת קיום המצווה ואם אין לו רק אותו החדר ואין לו ארון ספרים, אז צריך לכסות את הספרים בשני כיסויים של מפה. ואם המזוזה בפנים החדר צריך לכסות גם אותה".
אבל אני קראתי את התנ"ך של הבילויים – עכבר העיר (לא דתיה, סתם צרכנית תרבות).

ו. "אחרי יציאה מהשרותים קודם המצווה על החתן להכות קלות את הכלה בברכיה ז' פעמים שלא תסיח דעתה מקדושת קיום המצווה, ולהמתין עד קיום המצווה 2 רגעים".
אחרי שהוא יצא סוף סוף מהשרותים, הוא הראה לי משהו אחר שעלה לו עם האות ז', אבל אני, כבר לא היה לי כוח לצחוק, שלא להזקיר לחייך בנימוס, מה זה מתתי לישון.

ז. "צריך שיהיה מוכן שני סמרטוטים לבנים למה שיבואר להל"ן". יש לנו בבית הרבה יותר משני סמרטוטים לבנים, שלא להזכיר את שמלת הכלה. למעשה ניתן לאמר שהסמרטוטים הכי לבנים באותו לילה היינו אנחנו.

ח. "אחרי כל ההכנות הללו תכינו עצמכם לעצם המצווה. על-כן תכבה את האור שיהיה חושך גמור בחדר, וכלה תכנס למיטה ותפשיט כל בגדיה, רק חלוק תשאיר עליה וכן תעשה גם אתה, תפשוט כל מלבושך חוץ מהכותונת, אין לו זיווג שלא יקדים אותו חיבוק ונישוק. האחד קודם הזיווג שיעשה החתן באון להכניע הכלה, ואחר-כך בעת הזיווג עצמו ב' פעמים ולכלה סוררת ד' פעמים".
לנו לפני כל זיווג יש ריב. בערב הספציפי ההוא, העייפות הכניעה אותנו. למעשה, הסורר זה הוא, עד שהכנעתי אותו באון לבוא אתי לבחור קייטרינג.

ט. "הכלה תשכב על גבה ותרחיק ותבדיל רגליה זו מזו ותגביה צרכיה. שכל זה עוזר להקל ולהתקרב לקיום המצווה. ואז החתן יכנס בין שתי רגליה בכריעה על הברך עד המקום שאפשר. לטבע הוא שהאיבר מתקשה מאליו. אם רך האיבר יצווה החתן על הכלה לעשות מעשה רחב ככתוב בתורה – לפי ששמעה מפי הרבנית הצדקנית עד שיתקשה. אז יבקש החתן מהכלה בקול חזק שתאחז באיבר עם ידיו ותוליך אותו לאותו מקום שבדקה עצמה כל השבוע מקודם. כך הוא מנהג אנשי מעשה בקיום מצווה קשה זו. כי אותו מקום הוא למטה מאד ומטה ממנו פי חטאת רובץ, וגם צר ודחוק ואי אפשר להכניס את האיבר בלי עזרת. יודעת הכלה כי עליה המצווה לעשות המעשה ולהצליח בידי החתן לקיים המצווה".
מאז, כל הליכה לשרותים אצלנו זה: "אני מה זה צריך חטאת רובץ!". הוא ציווה אותי לעשות מה שרחב עשתה, אבל, לצערי, לא הייתי בשיעור הזה וגם כשהשלמתי שעורי בית, הסבירו לי שהמורה אמרה שזונה זה זבנית במכולת. מה היא לא?

י. "צריכים זהירות וזריזות יתרה להיות כל הזמן מכוסים שלא יתגלה מגופם שום איבר מחוץ למכסה".
טוב בזה לא הצלחנו. אנחנו אף פעם לא מצליחים.

י"א. "הנקב הוא צר ודחוק מאוד וגם טורח גדולה באה לחתן מזה וגם אין האיבר נכנס כל כך בנקל על כן שאם כבר מונח קצה האיבר בפי אותו מקום, צריך לדחוק עם האיבר לאט לאט ובכוח רב עד שיכנס האיבר לשער, שאם דוחקים בפעם אחת אז קרוב לוודאי שישמט האיבר מפי אותו מקום ועדיין לא יכנס, אז צריך לבקשה בתקיפות יתרה עוד פעם שתוביל את האיבר לאותו מקום".
טוב גם פה אנחנו לא עונים להגדרות. גם מבחינת המפרט הטכני וגם מבחינת אופן ההפעלה של הכלה. איך להגיד את זה בעדינות? אני דבר בטוח.

י"ב. "כדי שהאיבר יכנס בנקל, טוב שהכלה תמשך אותו מקום מבפנים באיזה שמן והחתן ימשך האיבר בזהירות באיזה סמרטוט".
למה באיזה סמרטוט? האיבר הוא נידה לחתן? צריך לבקש קורס חוזר אצל הרבנית.

י"ג. "באותו מקום יש עור דק הנקרא עור הבתולין, והחתן צריך לקרוע העור עם האיבר וע"י זה יוצא דם הבתולין. לפעמים כואב לה קצת וצריך לפייסה ולדבר על ליבה שזה כואב רק בפעם הראשונה ג' פעמים כי דעתה סרה בעת המעשה עד שתבין וכך הוא סדר העולם. ושזו מצווה חשובה כמצוות תפילין".
באותו מקום חיפשנו את העור הדק שעות, אבל לא מצאנו כל זכר להנ"ל הדק דקיק ככל שיהיה. אולי זה קשור לעובדה שכשהרבי בחופה כינה אותי "הבתולה המהוללה" כל הקהל נשפך מצחוק.

י"ד. "אם כבר נכנס האיבר וזרע לא יצא עדיין, אז צריך בזהירות באופן שלא ישמוט האיבר להוליך ולהביא את האיבר בפנים המקום שיצא הזרע. אם יצא הזרע לפני שנכנס האיבר למקום על החתן להתריע בתקיפות לכלה שתנהג כדרך הטבע כדי להצליח בידי החתן לקיים המצווה. ואחרי יציאת הזרע צריך להמתין עד שמוט האיבר ושירגיש שכבר אין יוצאים טיפות זרע. ואז כמעט יצא האיבר מעצמו ואין צורך להוציאו. אחרי יציאת האיבר צריך לקנחו בסמרטוט שני ואז צריך החתן לצאת מיד מהמיטה שלה ואז דינה נידה גמורה".
איך הכלה יודעת מה זה דרך הטבע? טבע בשבילי זה ביוטופ בביולוגיה. אולי הכוונה לאוננות, חרמנא לצלן?

ט"ו. "לרחוץ האיבר בבד רטוב או במים ולהחליף הכותונת ולרחוץ הידיים ג' פעמים ולשפוך מים צלולים לפני הכלה ולצוות עליה להביא התבשיל שישיב את רוחו לספר בשיבחו של החתן בפניו".
מיד קפצתי ממקומי וציוויתי עליו להביא כבר את הקפה. לא בטוחה אבל חושבת ששפכתי לו קצת על הראש. להגנתי יאמר כי גם אני הספקתי להקפיץ בחתונה כוסית או שתיים או עשר של טקילה. ואני משתכרת רק מהריח של בירה שחורה. את עוגת החתונה הקיצ'ית להחריד, העפנו על כל החדר. בבוקר קמנו, וכשראינו מה עשינו, היה באמת צריך להשיב את רוחנו. ואם אני אגיד לו פעם את שיבחו בפניו, הוא ידע באותו רגע שאני בוגדת בו. מכל מקום, אולי לא דקדקנו בדיקדוקי עניות ולא קיימנו את המצווה כלשונה, אבל במקום זה ספרנו צ'קים.

טלי תקומי

כותבת, מאיירת, לומדת ואמא

תגובות

 1. זה נבלה וזה טריפה.
  הזוג האחד מכני ומרוחק
  הזוג השני ציני ומתחכם.

  ומשום מה את המילה אהבה לא ראיתי לא כאן ולא שם.

 2. אליקו

  ראשית, כתושב הבירה אני יודע ש"טלי תקומי" היא שינוי תצורה של מקום מפגש צעירים-צעירות-נשואים-ושלא-וכו' הנקרא בפי כל "טלי תקומי", אבל לא: המקום נקרא: טליתא-קומי, ע"ש איזה מישהו ביזנטי-רומי מאיזה תקופה אחרת. אז טלי תקומי מופרכת עם סיפור מופרך לא פחות, שכן, אם לא הייתי יודע על מקום המצאו של מקום זה סביר להניח כי הייתי נוטה להאמין לכל הנאמר במאמר חגיגי זה, מה שלא יתכן.
  שנית, את "כמעשה רחב הזונה" שמעתי במקומות מסויימים מאד. לומר עליו שהוא מיושם מילה במילה?! מאיפה לי לדעת?! רק נדמה לי שאם תהלכו שולל במקומות מסויימים – לא בהכרח בבירתנו – תיווכחו לדעת כי "מעשה רחב הזונה" הוא בגדר המלצה בלבד. נראה לי שהמגזר המסויים מתמצא בפרטים לא פחות מכל אדם אחר, ואף יותר מכך (!?!?)
  לסיום: טוב שמביאים את הנושא למודעות הציבור הרחב…..
  חג שמח.

  • private eye

   לא רומי ולא נעליים. שיר של נתן זך.

   • צב מעבדה

    השם לקוח מהברית החדשה.
    הנוצרים טוענים שמדובר בנערה צעירה שישו הבריא במגע.
    בהשראת הסיפור כתב נתן זך את "טליתא קומי".
    בירושלים,ברחבת המשביר ישנם שרידים של מנזר עתיק בשם טליתא קומי.

  • אליקו חביבי… הסיפור שמאחורי טלתקומי זה על ישו שהעיר מישהי מהמוות באותו מקום
   יענו "טליתא קומי! לכי תעשי כלים"

 3. מתגעגעת לצ'אמ

  עצוב לראות עד כמה לא נחשב רצונה של הכלה ושבעצם היא על תקן חפץ חסר כל רגש.
  כואב לי לומר זאת ולחשוב כך, אך הדת שלנו היא לעיתים בלתי אנושית ואפילו אכזרית.
  אני בפירוש לא לא הייתי רוצה להיות במקומה של אותה כלה-ילדה…
  למרות ההסתייגות שלי מתוכן המאמר, חייבת לציין ש " חרמנא לצלן " – גדול !

 4. פירסמת את היצירה בבלוג שלך, הוספת קישור בפורום תפוז – יאללה, הבנו.
  אי לא אומרת שמה שכתבת לא מצחיק – זוא מצחיק מאד, במאת – יש לך לשון חריפה וצינית ואישית אני מתה על זה.
  אז מה הבעיה? הבעיה היא שאכן יש חלק מהאנשים (בודדים, דרך אגב, זה ממש לא הסטנדרט בחברה החרדית, ובחברה הדתית-אומית זה בכלל לא ככה) שנוהגים ככה בסקס.
  האם זה נורא? כן, זה די נורא. אבל.. בעצם הצגת המנהגים של מישהו אחר בתור איזהשהוא FREAK SHOW אנתרופולוגי את מביעה זלזול , ומאפשרת לאנשים אחרים גם להביע זלזול באורך חיים, שעם כל הכבוד, אנחנו לא מבינים ולא מכירים. וחבל

 5. אם זה היה טקס הינדי או טיבטי או השד יודע מה, גם היית צוחקת כך? זכותך לחיות את חייך כמו שאת מבינה, אבל למה בשביל להרגיש מגניבה את צריכה לצחוק על ערכם של אחרים? גם אם הם לא מוצאים חן בעיניך?
  ילדותי ומטופש.

  • נוירון

   הנה חרדים יקרים, תלמדו מהזוג הליברלי והקולי איך עושים את זה.
   אם אין לך מה לכתוב, פשוט אל תכתבי.

  • נסיך החלומות

   הרבה בולשיט מוכנים לאכול היום במסווה של פילוסופיות מזרחיות אקזוטיות.
   אני בעד בכל זאת לבקר את חלק מהשטויות שם(וכל טקס אחר).
   יש הבדל בין פעולות טקסיות לבין עיצות לכאורה<הקשה על הברך>
   בכל אופן הטקסט הנלווה היה מתחכם ולא הצחיק אותי.

 6. קהל היעד למנשר הנו בני הנוער החרדיים הנישאים ואשר יקיימו יחסי מין בפעם הראשונה. אין לשכוח זאת כאשר מתייחסים לעלון ולתכנו. אולי דווקא אפשר לראות את העניין בחיוב גמור, שכן, בני נוער חילוניים בגילאי 16-18 המתחילים את הדרך אל האושר, אינם זוכים תמיד לידע רציני כלשהו ולאיזה טקסט למקרה של "תקלות" ומבוכות… האם הדתיים האורתודוכסיים הנם פתוחים מאיתנו בעצם להסביר ולהכין לקיום יחסים?
  זה שהטקסט מגיע לידי לא רלוונטיים (…כאלו שכבר טעמו…), זה חבל מאוד, שהלא מחטיא את המטרה ושם ללעג לשווא אוכלוסיה שלמה וגורם להסתכלות גזענית בעיני מי שאינו קהל היעד…
  אין סיבה להביט על כך במיאוס ולהגדיל שנאה וריחוק לחינם.
  מי שהעלון עוזר לו, יופי, ומי שכבר יודע, גם יופי.
  שתהיה לכולכם התייחדות מרהיבה ובעיקר….מלאת אהבת אמת!
  לבריאות

 7. עוד גבר

  ראשית אבהיר שאני חילוני (אבל מאמין, כן יש דבר כזה..).
  אני חושב שהכל עניין של איזון.
  לי, אישית, קשה להזדהות עם מתירנות מינית ולא חייבים
  להיות דתי/חרדי בשביל זה, אפילו בארה"ב המתירנית יש
  כיום מגמה (עדיין קטנה) לשמירת הבתולין עד לחתונה,
  מצד שני, אני לא בטוח שנישואים בגיל כ"כ צעיר (18?) זה הדבר
  הנכון, בתקופתנו אנו, שאורך החיים הממוצע הוא יחסית די ארוך.
  אני כמובן יותר חשוף לחברה החילונית מאשר לדתית, אבל
  נראה לי שבמה שנוגע לחיי אישות הדשא אולי באמת קצת יותר ירוק
  בחברה הדתית/חרדית בכמה מובנים למשל באחוז הגרושים
  שיכול אולי להעיד על משהו נכון וטוב (אבל מישהו/י יכול/ה לטעון
  שזה בגלל שאולי בחברה החילונית קל/מקובל יותר להתגרש) ועוד.
  לעניות דעתי, הנושא הכללי של היחס למין הוא לא עניין
  פעוט כלל וכלל.. זה יכול להשליך על מבנה וקיום התא המשפחתי..
  והתא המשפחתי משליך על מבנה ואופי החברה.. כבר היום, נדמה לי,
  יש חברות מערביות חילוניות-מתירניות שבהם יש ירידה
  משמעותית במספר התאים המשפחתיים.
  אין ספק שזה שינוי, איך זה ישפיע על אותן חברות?
  לי קשה לדעת בוודאות. רק העתיד יאמר.

 8. מנורה ק.

  מה זה? לא כותבים קיצ'י אלא קיטשי.

 9. מצחיק לאללה, נהנתי, (אולי קצת ציני מדי? עוד לא החלטתי)

  ואני לא חושבת שהביקורת פה על החרדים היא לא במקום

  הדת היא דבר יפה, והגיע הזמן להקיא ממנה את השוביניזם ואת המקום, שעל פי האורתודוקסים ניתן לאישה.

 10. בכל מאמר את מוכיחה לי מחדש את חוסר הכישרון שלך. הניסיונות שלך להצחיק בעזרת ההגבהה הקולית שלך מהאחרים (ילדים, חרדים וכו'), הם מגוחכים ומאוסים. תשתדלי, בבקשה, לחזור אלינו רק כשיהיה לך מאמר שהולם את הנושאים הרציניים והחשובים אליהם את מתייחסת.

 11. ברכה סתם ככה

  המקור הרבני משעשע ביותר.
  אבל הטקסט המצורף של גב' תקומי כל-כך חלש ולא מתוחכם שבא לחזור בתשובה.
  (מתתי לישון..לא הייתי בשיעור הזה.. טבע זה ביוטופ…) נו באמת, חלש חלש חלש ולא מצחיק.

  • טלית שלא תכלת

   את צודקת,חלק מהנסיונות להצחיק צולעים.
   וכמו כן,חלק מעט מרושעים,ויהירים.
   הרעיון לא רע-לעשות פארודיה על הטקסט ההלכתי.
   אבל הבצוע-פוספס.

 12. שמנדריקית

  זה לא נועד לבני זוג חילוניים שממילא מקיימים יחסים וכנראה מבוגרים בכ-10 שנים מקהל היעד המקורי. תחשבי מה את ידעת על מין בגיל 14 ותקבלי פרופורציות. תחשבי על בני זוג שמעולם לא בילו ביחידות,פתאום נשואים, פתאום צריכים להיכנס למיטה. יש משהו מאוד מרגיע בהוראות הפעלה. אז את ובעלך יודעים לשות סקס- יופי לכם. ממש חוכמה גדולה לצחוק על חוברת שנועדה לקהל אחר, שחי בקונטקסט שונה לחלוטין מזה שלך.
  מה את כל כך מרוצה מעצמך?? את חיה בעולם אחר, זה הכל הכל. את לא יותר טובה מהם.
  מערכת בננות- אין מקום להפעלת שיקול דעתכן?? כל דבר ראוי לפרסום??

  • חתולסקי

   הכי קל זה לצחוק על אחרים, לזלזל ולשים את עצמך מעליהם.
   מיותר לחלוטין. אני לא מאמין שבזבזתי על זה 5 דקות מחיי.

 13. בשמלה סגולה

  ואני דווקא אהבתי!!
  בתור בת לפשפחה דתית שמנהלת חיי אישות חילוניים לחלוטין התחברתי ביותר!!

 14. קולית יקרה!
  האם את קולית טבעית או שעברת קורס "מיוחדות" בהצטינות?
  נמוך כבקעה הנושקת לים המלוח,ופתטי רצונך המתיימר להצחיק.
  חג שמח, והמשך מוצלח

 15. ניכר מאמץ רב מצד הכותבת להכנס לרשימת "100 הניצפים".
  סתם הבאת טקסט, לא נתת איזושהי תובנה מעניינת שתהיה רלוונטית לחיים שלנו, אפילו ביקורת עניינית או מושחזת על החברה החרדית לא ניתנה כאן.
  סתם. בזבוז חומר דווקא מעניין, ורדיפת שערוריות שבוצעה בצורה עלובה מאוד.
  חסכי מאתנו את הגיגייך הרדודים מעתה ואילך.
  תודה

 16. דולבית

  עלוב, כל כך עלוב. get a dayjob

 17. cabinbear

  בשביל הקשקוש הזה לוותר על יהלום? לא רק בורה אלא גם די פראיירית.

 18. מויאל

  את פרשנית עלובה מאוד. יצאת קטנה
  סתם סתם. חבל שפורסם בכלל
  ומעציב.

 19. כתיבנ פלקטית פאטתית ומיותרת לגמרי. לא נעים

 20. אני דווקא רוצה להתעכב על פי החטאת. הייתכן? הייתכן שגם חרדים עושים את זה מפעם לפעם (בטעות! כמובן בטעות!) בדלת האחורית? בחור השחור של האהבה? שהרי – איסור מפורש נועד לאסור על מה שאכן נעשה מפעם לפעם?

  הייתכן שגם הם מדי פעם, סכים את פי החטאת הרובץ של אהובתם כלתם בשמן דק, או לקים אותו בלשונם, ואז סונטים בו קלות עם אצבע או שתיים עד שירחב לו. ייתכן שגם הם מעסים אותו עד שיאבד מקשיותו ואז באים עליו עם האיבר הקשוי? האם גם הם חודרים לאחורי האהובות אגב ריפוף על דגדגנן (בחושך מוחלט!) ונרגשים עד מאוד מהמעשה האסור והנבזי. מרגישים מושחתים, מנוולים ומגורים עד כדי התפוצצות גרעינית 500 מטה-טון זרע ריחני? ואולי גם האהובה גורמת מהגירוי האנאלי-תלמודי החדש הזה?

  הייתכן -או האם הבנתי את הנאמר באורח שגוי עד מאוד??

  • בת פוטיפר

   תקשיבו לי , הכל מותר
   שום איבר לא מיותר
   כמכחול בשפורפרת, כהופך שולחן
   התורה אומרת כן לישבן
   עשרות בתולות בנות המגזר
   כבר למדו את הדרך: מאחורה מותר
   את מה שאסור, זה גברים שקבעו
   אסור לנשק ב"מקום ההוא"

   • יניב

    את מסלפת ומשקרת. התורה אמרה "ולא תזנה הארץ ומלאה הארץ זימה". המין היחיד שמותר הוא בין זוג נשוי, ואז מותר מן הסתם גם מין אנאלי, למרות שמובעת גם מזה הסתייגות מסויימת.
    אם את מפקירה את עצמך מאחורה כרווקה, זה עניין שלך אבל אל תתני לזה את היתר התורה – שלא קיים. אין היתר לרווקות, את דוגמה למה שנקרא – "נבל ברשות התורה" (בעצם אפילו לא ברשותה).

   • שושנת העמקים

    יפה זימרת בת פוטיפר
    אהבתי את דברייך ואת דרך הכתיבה שלהם, מה גם שהם נכונים.
    עצוב אבל נכון ואף משתמע מכל כתב האיוולת "הפשקוויל" שלעיל כי נכתב בידי גברים פרימיטיבים ושובניסטים.
    אני מסכימה שיש צורך לתת מידע כלשהו לילדים ש"מקיימים מצווה" לראשונה, אבל הכתב כולו מלא הערות נבזיות על איך יש להאיץ באישה ולומר לה בתקיפות יתרה וכהנה וכהנה עד שבסוף היא מביאה לו אוכל ומספרת לו שהיה גדול והוא גבר. נורא.
    לעומת זה – ההערות של טלי תקומי היו מטופשות ולא מצחיקות. את ה"פשקוויל" הזה קראתי לפני כחמש עשרה שנה – איכשהו התגלגל לידי וגרם לצחוק מתגלגל בקרב כל בני משפחתי וחברי, ככה, בפני עצמו וללא ההערות של הכותבת. סליחה, טלי יקירתי, לא שנון מספיק ולכן מפספס את המטרה. המסמך עצמו היה מספיק גם ללא ה"תחכום" שלך. הם מוצלחים בלהיות מגוחכים גם בלי עזרתנו. בכל מקרה טוב – שעוד אנשים יקראו את הוראות ההפעלה של הדוסים ויבינו עד לאן הפרימיטיביות השוביניסטית מגיעה, אם עוד לא ידעו קודם.

 21. מתלמדת

  מוזר.
  למרות שאני מחזיקה את עצמי כפתוחה וליברלית, מזדיינת בחופשיות, יורדת והכל – עד עכשיו תפסתי את המין האנאלי כדבר מיותר ומחריד. דווקא התיאור הזה גרם לי לחשוב שאולי יש בזה משהו. ככה זה לא נשמע אקט מכוון להשפלת האשה, אלא דווקא דרך נוספת לעשות אהבה.

  • אנונימה

   לא הבנתי. מה הקשר למין אנאלי ? איפה זה הוזכר בטקסט ?

   • שושנת העמקים

    תקראי שוב ותגלי שמוסבר שה"מקום" המיעד נמצא למטה מאוד, אבל הכלה צריכה לכוון את האיבר כי למטה ממנו נמצא "חטאת רובץ" כלומר פי הטבעת, ואם הנער הבלתי מנוסה יחפש בעצמו הוא עלול להתבלבל ולבצע מין אנאלי במקום לקיים מצוות פרו ורבו, שכן עוד לא שמעתי על ילדים שיוצאים מהתחת…
    עכשיו הבנת? זה מה שנקרא הבנת הנקרא. לא נורא.

 22. kittenpie

  האם כל פורום "פמיניזם" מתפוז חוטאות בבננות?

 23. זה משנה?

  מסתבר שאף אחד מהמגיבים כאן אינו חרדי או דתי, כי לאנשים העונים להגדרה הנ"ל קשה היה שלא להבחין בגירסה החדשה שיצרה הכותבת לברכת "המפיל" שהפכה אצלה לברכת "המפיץ"…
  וזה גם מסביר את הרחמים הממלאים את התגובות כאן..
  אז ככה יקירי:
  בתור חרדית תרשו לי להכניס פרופרציות לדרמה: רוב הפרטים הנאמרים בקטע לא רלוונטיים למה שקורה במאה האחרונה… אף זוג לא מכסה את החלון במפה, 7 המכות על ברכי הכלה זכו להרמת גבה מצד החרדיים הכי אדוקים, אך אחד לא שמע על המנהג המוזר הזה.. ובכלל, בחורים חרדיים מקבלים תדריך עדכני יותר, שמדלג על כל הפרטים הבסיסיים והפחות בסיסיים שהם כבר יודעים..
  ואגב, חיי המין של חרדים באופן כללי, עם יוצאים מהכלל כמובן, (תמיד יש..:)) הם נפלאים.
  אולי כי צל הבגידה אינו מרחף מעל?
  אולי כי הגבר החרדי לא חשוף לחתיכות ערומות למחצה המציצות בו מכל ערוץ בטלויזיה?
  מי יודע….

  • נו באמת

   צל הבגידה אינו מרחף מעל? הייתי מציעה לך ללכת לאזור תל ברוך בלילה או לשאול את נערות הליווי כמה חרדים נמצאים אצלן ברשימת הקבועים.

   אבל בסדר, אם את מעדיפה לעצום עיניים. רצונך כבודך.

  • חרדי

   מה שאמרת נכון מאוד, אבל למה ההוספה -במאה האחרונה, שום שינוי לא קרה במאה האחרונה ככה זה היה מעולם, ולפעמים אפשר למצוא בהלכה שבגלל החוסן של הדורות הקודמים היו יותר דברים מותרים.

   • חרדי

    התכונתי לתגובה של 'זה משנה'.
    ול'נו באמת', את חושבת שהציבור החרדי מכיל רק קבוצה קטנה, שאלו שלטענתך נמצאים במקומות מפוקפקים הינם עשירית האחוז מהציבור החרדי?
    חפשי בין כל התיקים במשטרה את השמות החרדיים, לא כל כך מהר תמצאי.

 24. עידית ערמון

  אני מבינה שיכולת הכתיבה שלך לא ממש מזהירה עד שאת נזקקת לטקסטים אחרים ע"מ לקבל פידבק.

  נורא משעשע. לקחת טקסט, דתי-חרדי (דגש חזק על חרדי) ולמצוא אותו כה נלוז, פרימיטיבי ומשעשע עבורך. ממש בדיחה.

  כמו שמישהי חכמה כתבה פה – אם זה היה תיאור טקס הינדי צ'רקסי או יפני כבר היית מאמצת את הטרנד החדש אל חיקך שבע הגברים.

  קל לזלזל. את שוכחת שזה טקסט שמכוון אל זוגות בני 16-17 שזו להם הפעם הראשונה בהחלט.

  לא ראיתי שמחנכים מהעולם החילוני ממליצים לבחור בן 17 על פור פליי (חיבוק ונישוק) בפעם הראשונה.

  לא ראיתי שמחנכים חילונים בכלל מתייחסים לפעם הראשונה.
  אולי זו הפתיחות האמיתית. לתת הכוונה מעשית, בלי להתבייש, לזוג כל כך צעיר וחסר נסיון.

  נכון שיש בטקסט דברים שנראים לי מוזרים, משונים ומיותרים אבל גם לנוכח הקמא סוטרא הרמתי גבה לא פעם.

  יופי. עשית צחוק. ממש בוגר. איזו נאורה, מערבית ופמיניסטית שאת.

  אם אין לך מה לכתוב, נצרי מקלדת. לא חייבים בכוח.

 25. חרדית בשקל

  יאללה , כל התגובות כאן כל כך קשות.
  יאללה , זה קטע מהיהדות מצחיק בטרוף.
  יאללה , מגיבים יקרים , רק לא לקחת ללב !

  בתור תסריטאית של סרטי פורנו בשקל
  נתת לי רעיון נפלא !
  איזה סרט פורנו אני הולכת להפיק עכשיו…

  תודה על הרעיון ,
  ויאללה , מה הרגישות הזו פתאום ?

  רבי אונס תתלימידים שלו
  וכולם סותמים פיות ואזניים, ששש , שאף אחד לא ישמע …
  כן – מי שחזר בשאלה ממאה … שערים… יודע מה קורה שם…
  לא, לא נעים בכלל
  עדיף תעשיית פורנו.
  הכי טוב פורנו .

 26. כיום אני גרוש בן 33 , חוזר בשאלה כבר שנים ארוכות , אבל אני עדיין זוכר באופן אישי את החוויות שמוזכרות בכתבה . זכורים לי בעיקר המבוכה והבלבול , יחד עם סקרנות והתרגשות אדירה . לבחור חרדי בן 20 , אין שום נסיון מיני (מלבד אוננות- שזה כשלעצמו חטא גדול).
  כיום לאחר שחזרתי בשאלה (גרושתי נשארה חרדית) השלמתי את החסר בנושאים שבינו לבינה,אבל עדיין ישנה בי אותה בישנות וסקרנות ששרידים ממנה נותרו . מי שמכיר אותי לא יזהה בי תלמיד ישיבה לשעבר . כיום אני גבר נאה וספורטיבי שנהנה מכל מה שמאפשר העולם החילוני . ועדיין מתנהג בהערצה וברוך למין הנשי ,שאין נפלא ממנו ביקום !!!!

 27. נדמה כי טלי תקומי קנתה לה, מרצונה או שלא, עדת שונאים טורפת שמטרתה להשתלח ללא רחם במאמריה של טלי, לא משנה מה כתוב בהם…
  א. כנכתב בספר הבישול למרוקאיות – קודם כל תירגעו. זה רק אתר, טוב?
  ב. לעידית ערמון וכל השאר שממהרים לברך את החרדים על פרסומו של מדריך לנשוי הטרי – למקרה שלא שמתם לב בגלל הנאורות, רוב "טקסט ההדרכה" לא באמת עוסק במשחק המקדים או בשאר דברים שלחילונים נראים נהדרים, אלא בלכסות את הוילונות, לטפוח על ברכי הכלה ולהגיד לחתן שהיה מ-ד-ה-י-ם. זה מה שהייתם רוצים שילמדו צעירים, חילונים או חרדים?
  ג. כל חטאיה של טלי הם בכך שניכסה טקסט חרדי כדי לשעשע. אני חייבת לומר שמבחינתי היא הצליחה בכך. והאמת, לי זה לא משנה אם הטקסט הוא יפני, אפריקני או הונולולי, אם הוא העביר בנעימים חמש דקות מזמני – אשרי וטוב לי.

 28. שמוליק

  קטעי הקישור של הכותבת אולי לא משהו, אבל דברי הפשקוויל החרדי משקפים את הפרימיטיביות של המתהדרים באוהלה של תורה. ולכל האנטרופולוגים המתיימרים
  להיות נאורים בהבנת המורשת, אכן אין רע במורשת ובמנהגים מסויימים אבל
  כדרך חיים זה גרוע מבדיחה של הקדוש ברוך הוא. בני האדם, בניגוד לחיות, ביצעו
  התקדמות עצומה בשלושת אלפי השנים האחרונות, גם מבחינת האמצעים החומריים
  וגם מבחינת מערכת החיים החברתיים, הכלכליים, התרבותיים והבין-אישיים.
  עצוב שכה הרבה נשים מגיבות לא מרגישות את הזלזול והבוז שמביעה התורה
  כלפי המין הנשי בכלל והאשה הנשואה בפרט.

  • לא הבנתי מה הקשר בין "המתהדרים" לבין ה"פרימיטיביות"? התורה, למרות שהיא נראית פרימיטיבית להפליא היום, הייתה מהפכנית מבחינת המקום שניתן לאישה ולרווחתה בתוך מערך הנישואים ביחס למה שהיה הסטנדרט בתקופת המקרא.
   ושוב, חשוב לציין שמדובר באנשים צעירים מאד (לעיתים אפילו בני 17, 18) שמעולם לא נגעו באישה… TALKING ABOUT חרדת ביצוע…
   ומי אתה תשקבע האם זה גרוע כדרך חיים? נכון, גם באוכלוסיה החרדים יש גירושים, אלימות, בגידות ומה שלא תרצה, אבל ייתכן שיש אנשים שבשבילם זה עובד. חשוב גם לזכור שמדובר בהוראות ללי הכלולות – סביר להניח שעם הזמן יש התפתחות של היחסים וגם של יחסי המין מעבר למה שמתואר בפשקוויל הזה.
   אני אישה, ומגיבה, ובאה ממשפחה דתית למרות שהיום אני חילונית גמורה, ואני עדיין חושבת שלמרות הקושי להבין או לקבל את ה"הנחיות" האלה, מטרתן היא לא רק להביע זלזול ובוז.

 29. מי שלא מכיר את הבלוג של טלי תקומי בתפוז, מפסיד. יש שם קטעים נהדרים, חריפים ושנונים ומאוד מצחיקים. שווה לקרוא חומרים נוספים לפני שחורצים דעה על כותב.

  אבל לא ברור לי מדוע דווקא לבננות, בחרה לשלוח את הפחות טובים שלה. גם מאמרים על קשיי אמהות יכולים להתאים לאתר הזה. לשיקולך.

 30. אני ממש מבקשת לברך את המפרסמת, שיגעה להעתיק את ספר ההדרכה
  והוסיפה הערות כנף בסוף כל הוראה
  ומדוע
  אני מבקשת לדבר על עיקרון ההדרכה ולאו דווקא על הפרשנות החרדית
  המאפיינת אותו
  יש כאן נסיון לעצור לשניה את החיים, ולהתייחס לזיון השגור בפי כולנו
  למעשה שתוצאותיו הכנה, ובעיקר מחשבה תחילה
  במציאות בה אנו חיים, אין מקום לספרי הדרכה
  למעט מניואלים של תוכנות
  אנחנו יודעים הכל, ובצדק, קראנו שני עיתונים, פתחנו טלויזיה
  שמענו מפי הגבורה של חברה או של חבר
  אנחנו מוכנים, ויש לנו דעה
  וכדי להסביר את ההתנהלות המשונה שלנו ( שהיא בעיקרה נעדרת מחשבת תחילה)
  אנחנו מגדירים אותה באופנים שונים: לזרום, להתנהג באופן טבעי, ועוד ועוד
  בפועל, לא אחת אני מוצאת את עצמי במיטה עם גבר
  בזרימה ישירה מוודקה מרטיני החמישי, וכפועל יוצא מההתחרמנות
  המטורפת שליוותה אותנו כל הדרך מהמסיבה, מהבאר מאיפה שלא יהיה
  וממש בלי מניואלים, באופן הכי זורם, טבעי, משכר,מתאהב מתחרמן איך שלא נקרא
  לזה, אנחנו קורעים את הסדינים
  ואחרי שקראתי בעיון את העיקרון של תוכנית ההפעלה
  של הסקס החרדי
  העיקרון ממש נראה לי
  אבל במקום ספר הדרכה ג'נרי כזה
  one size fits all
  לכתוב במשותף איזה עמוד אחד עם כמה
  הוראות הפעלה משותפות
  שיקדשו את הרגע
  ויוציאו אותו ממצב צבירה של זרימה טבעית, ויכניסו אותו למצב צבירה של התחשבות הדדית
  בלי דיעות קדומות, בלי ידע אישי חמישה שקל, פשוט ספר הפעלה משותף לסקס הכי שווה שיתהווה בין השנים.
  בהצלחה

 31. האמת אני לא מכיר את הכותבת.אבל כל ההתנפלות של כולם עליה היא ממש מיותרת.הטקסט הוא טקסט והפרשנות של הכותבת באה פשוט להצחיק אותנו ולא יותר.אז קחו הכל בפרופורציה.אגב אני לא ידעתי על כל זה שכך מתנהל המשגל הראשון אצל החרדים.אז תודה לכותבת שהשכילה אותי.

  • נטעקל

   מה שרלבנטי הוא שבמקום לבקר את התרבות והעולם שבו חיה הכותבת, היא בחרה להביא טקסט ששייך לקונטקסט תרבותי אחר ולצחוק (בצורה רדודה ומטופשת, אבל זה כבר לא משנה) עליו. הכי קל זה ללעוג לשונה ממך.
   לכותבים בלתי מוכשרים זה המפלט האחרון.
   באמת, אפשר לחסוך מאיתנו את כתיבתה הלא אינטיליגנטית של הנ"ל.
   ולמוטי- הכותבת הרוויחה את ההתקפות עליה ביושר רב.
   להצחיק אותנו זה יפה, (אם כי זה לא ממש הצליח) אבל תלוי גם באילו כלים משתמשים לעשות זאת.

   • נטעקל היקרה,

    אם תשימי לב, מאמר נוסף של טלי תקומי המופיע באתר זה מדבר – באותה צורה צינית, מושחזת ומצחיקה – על טלי עצמה ומשפחתה. אז אי אפשר, כמו שניסית, לעשות ממנה מישהי שצוחקת על אחרים בגלל שהיא כותבת לא מוכשרת ולא יודעת לצחוק על העולם בו היא חיה.
    בקיצור, הטיעון שלך כרגע הופרך.

 32. תות גינה

  הכותבת המגניבה ובעלה הכה-קולי היו כל כך עסוקים בלהסתלבט על החרדים המפגרים, עד שלא שמו לב שדווקא הם עצמם עלובים ומעוררי רחמים. שהרי לאן מובילים החינוך החילוני המשובח, המודעות העצמית המרשימה והקוליות יוצאת הדופן אם לא להשתתפות במעמד החופה ה"פרימיטיבי" עצמו, ולאישור מחודש של מוסד הנישואין האורתודוכסיים.

  עצוב בעיני שאנשים בוגרים בוחרים (בנקודה משמעותית כל כך בחייהם) בטקס שבו הקהל "מתפוצץ מצחוק" למשמע הטקסט. אם הפער בין הטקס לחייהם של המשתתפים בו הוא כה צורם – חבל שלא טרחו השניים ומצאו פתרון שיהלום את חייהם והשקפת עולמם.
  להסתלבט על חשבון אנשים שמעשיהם מתיישבים עם אמונתם, ולפטור את התנהגותם כמגוחכת – זהו מוצא קל מדי, ולא ממש מספק. תרתי משמע.

 33. הצד השני למתרס

  אם היה דף הדרכה לחילונית היוצאת לבילוי ,
  אולי כך הוא היה נראה…
  * לבשי כמה שפחות-הבחור צריך לדעת ל'מה הוא מכניס את עצמו ' מראש.
  *נסי להתעלם מהערות 'מרמזות' על גופך,ומה שהיו רוצים לעשות בו הגברברים המבלים במקום-הגבר החילוני חושב שזה 'מודרני' ו'משוחרר' לדבר בשפה כזו
  *לא כדאי לנשק בחור 10 דק' אחרי שהכרתם…
  חכי חצי שעה,ואז אפשר ללכת גם רחוק יותר מנשיקה.(את כבר יודעת מה שמו ובן כמה הוא…מספיק,לא??)
  *הבחורה החילונית היוצאת לבילוי ופוגשת בחור הנראה לה מתאים וראוי להעביר איתה לילה,
  צריכה הרבה מזל: 1
  שהוא רווק כמו שהוא מגדיר את עצמו-ושלא כתוב משהו אחר בתעודת הזהוי שלו
  2 שהוא לא חולה בשום מחלה מדבקת ב 'איזור ההוא'.(לכי תדעי עם כמה אחרות הוא היה בחודשים האחרונים).
  3 שאמצעי המניעה לא ייאכזבו-אתם בקושי מכירים בשביל שיהיה לכם ילד משותף,וייתכן שלפחות אחד מכם לא מרגיש מוכן להפוך להורה.
  * החברה הטובה שלך תרצה למחרת דו'ח מפורט של 'מי מה מתי וכמה'.אם את בחורה ביישנית
  ומתחמקת מהשאלות הללו,היא עלולה לפרש בטעות שאת לא סומכת עליה לחלוק איתה את המיידע הפיקנטי.
  * היזהרי-יש קו דק בין לשדר שאת 'פתוחה להצעות' ובין לגרום לגברים (ובמיוחד לנשים) סביבך לסווג אותך כ 'זנזונת'.
  עד כאן.בוודאי חלק מכם ייזעמו,וייכתבו שלא כולם כאלה.ובכן-גם לא כל החרדים נוהגים כמו בקטע שהובא פה.
  וכל הליברלים שחושבים שזה לגיטימי ללעוג ולהתבדח על חשבון החרדים,יש שני צדדים למטבע,מותר באותה מידה ללעוג לחילונית ,שבהחלט בחייה יש חסרונות ,והיבטים מגוכחים.

 34. הצד השני למתרס

  אם היה דף הדרכה לחילונית היוצאת לבילוי ,
  אולי כך הוא היה נראה…
  * לבשי כמה שפחות-הבחור צריך לדעת ל'מה הוא מכניס את עצמו ' מראש.
  *נסי להתעלם מהערות 'מרמזות' על גופך,ומה שהיו רוצים לעשות בו הגברברים המבלים במקום-הגבר החילוני חושב שזה 'מודרני' ו'משוחרר' לדבר בשפה כזו
  *לא כדאי לנשק בחור 10 דק' אחרי שהכרתם…
  חכי חצי שעה,ואז אפשר ללכת גם רחוק יותר מנשיקה.(את כבר יודעת מה שמו ובן כמה הוא…מספיק,לא??)
  *הבחורה החילונית היוצאת לבילוי ופוגשת בחור הנראה לה מתאים וראוי להעביר איתה לילה,
  צריכה הרבה מזל: 1
  שהוא רווק כמו שהוא מגדיר את עצמו-ושלא כתוב משהו אחר בתעודת הזהוי שלו
  2 שהוא לא חולה בשום מחלה מדבקת ב 'איזור ההוא'.(לכי תדעי עם כמה אחרות הוא היה בחודשים האחרונים).
  3 שאמצעי המניעה לא ייאכזבו-אתם בקושי מכירים בשביל שיהיה לכם ילד משותף,וייתכן שלפחות אחד מכם לא מרגיש מוכן להפוך להורה.
  * החברה הטובה שלך תרצה למחרת דו'ח מפורט של 'מי מה מתי וכמה'.אם את בחורה ביישנית
  ומתחמקת מהשאלות הללו,היא עלולה לפרש בטעות שאת לא סומכת עליה לחלוק איתה את המיידע הפיקנטי.
  * היזהרי-יש קו דק בין לשדר שאת 'פתוחה להצעות' ובין לגרום לגברים (ובמיוחד לנשים) סביבך לסווג אותך כ 'זנזונת'.
  עד כאן.בוודאי חלק מכם ייזעמו,וייכתבו שלא כולם כאלה.ובכן-גם לא כל החרדים נוהגים כמו בקטע שהובא פה.
  וכל הליברלים שחושבים שזה לגיטימי ללעוג ולהתבדח על חשבון החרדים,יש שני צדדים למטבע,מותר באותה מידה ללעוג לחילונית ,שבהחלט בחייה יש חסרונות ,והיבטים מגוכחים.

  • יניב

   ענק (: !!!!

   חבל שלא הוספת "מדריך למשתתפת במסיבת חילופי זוגות":

   "הקפידי שבעלך יצפה, כך תעלי את הסיכוי לאורגזמה|

  • בייבי ביורן

   או, זה כבר הרבה יותר טוב!!

  • סימונה

   מעולה, כמובן..שיחקת אותה.
   ולתוספת:
   # כאשר יאמר לך הגבר את המשפט: "בא לך לבוא אליי לאיזה קפה?" היי דרוכה לעבור את מפתן הדלת ולהסיר את תחתונייך. במקרים אלה אין הגבר מעוניין בחיבוק ונישוק, אלא בביתוק וליקוק (שלך אותו:"אני רוצה שתרדי לי"…). לכן, כדי לצאת לידי חובה יעביר ידו על שדייך ב' פעמים (במקרה הטוב) טרם יפנה עצמו לקיום המצוה.
   #המתחיל מצוה, אומרים לו "גמור", לכן צפי לכך שהגבר המקיים את המצווה יגמור, ואת לא. אף על פי כן, אל לך להתלונן ולהתריע, פן תעוררי אוירת ביאוס בחדר, ותעכבי את הביאה.
   #לאחר קיום המצוה, התלבשי לך בבאעסה (בזמן שהוא מברך ברכה אחרונה- מדבר בטלפון/ שותה קפה/ שומע מוזיקה/ עושה סידורים, העיקר לא להיות בחברתך באותו רגע) וצאי את הבית בחיוך מאולץ. אז יברכך הגבר בברכת "דברי איתי", עוד ברכה הנאמרת על מנת להוציאו ידי חובתו, וברכה זו אינה צריכה כוונה כלל.

   (אז באיזה מגזר משפילים יותר? לשיקולכם.)

  • חרדית בשקל

   אממ , אם אפשר , אמממ…
   חרדים , חחחח , חחררדייםם ,
   זה דבר מצחיק , חחחח
   חרדים זה דבר מוזר …
   חרדי , חרדית , חרד , חרדה ??.
   חרדה… חרא דה …
   חרא דים..
   חרדית בשקל …

   • הצד השני למתרס

    תגובה ברמה גבוהה מאוד….
    תגידי,חזרת מפאב כשיישבת להקליד אותה?
    את עושה בושות למגזר שאת מייצגת-עם ה חחחחח המטופש הזה.
    אם היה לך משהו הגיוני להגיד,זה לא ממש 'עבר מסך'.

 35. Simi Yadech

  The quoted document is faked. If you want better source of info about sex and judaism go to:
  http://www.jewfaq.org/sex.htm
  Here are several citations:

  Judaism does not ignore the physical component of sexuality. The need for physical compatibility between husband and wife is recognized in Jewish law.

  Sex is the woman's right, not the man's. A man has a duty to give his wife sex regularly and to ensure that sex is pleasurable for her. He is also obligated to watch for signs that his wife wants sex, and to offer it to her without her asking for it.

  The Talmud specifies both the quantity and quality of sex that a man must give his wife. It specifies the frequency of sexual obligation based on the husband's occupation, although this obligation can be modified in the ketubah (marriage contract).

  Although sex is the woman's right, she does not have absolute discretion to withhold it from her husband. A woman may not withhold sex from her husband as a form of punishment.

  As one passage in the Talmud states, "a man may do whatever he pleases with his wife." (Nedarim 20b) In fact, there are passages in the Talmud that encourage foreplay to arouse the woman. (Nedarim 20a).

 36. ממש לא מצחיק.
  אין כאן איפלו טיפה נסיון להתחכם,
  אין ציניות אפילו לא פארודיה.

  משום מה כל פע םשהנושא "סקס ודתיים" עולה זה תופס כותרות מרקיעות שחקים,
  מצחיק שזה בא מהעתונות עצוב כשזה בא בתור מאמר/יצירה/בלוג
  טענת ה"על תכתסו לי למכנסיים" (או: מתחת לחצאית) תמיד נשמעת מהצד החילוני כשהוא בא לתקוף את נושא הנישואים הלא-אזרחיים, אבל להכנס לחצאית ולרחם של הצד השני מותר, זה בסדר. זה דמוקרטי. זה פלוראליזים.
  עלק.

  יחרבתק.

  עוז |שנה ופירש, קשה מכולם אבל לא יורק לבאר ממנה שתה|

 37. הטקסט ההזוי הזה מסתובב ברשת כמה שנים
  אורח החיים החרדי אכן מוזר
  אבל פה יש הגזמה והנפצות

 38. לירז

  ואותי זה דווקא שיעשע מאוד. לא צריך לקחת הכל בכל כך הרבה רצינות…. סה"כ סקס…מה יותר טוב מזה?

 39. יסמין

  אני יסמי אוהבת בנות מאוד מאוד
  אני חברה של להי להתראות ליהי

 40. ספיר

  אני רוצה חברה גבר מאוד מאוד
  אני חתיך מאוד מאוד כדכ לכם להיות חברה שלי

 41. אשקרה חרדית

  אמת זהו הנוסח הכתוב בספרי הקודש כהכנה לנישואים.אך חברה ..בתור בדיחה זה נחמד.אבל באיזה כישרון היגעת לקיצוני ביותר [נתוריא קרתא ] לידיעתכם יש חיים באמצע בכלל לא רע.

 42. התגובה הזו באה לקרוע את מסכת השקר מעל המסמך הזה.

  ~טעות אחת~ נעשתה כשכתבו אותו, ככל הנראה מדובר במישהו ממש לא חכם, לא חרדי, חסר ידע בסיסי ביהדות, שכתב את שזה לפני יותר מעשר שנים (יש מי שמדבר על שנת 87') מתוך רוע טהור מאחר ולא סביר שהצד השני יגיב.

  ~הטעות השניה~ נעשתה על ידי מי שהחליט להעלות את זה לאינטרנט, כל זה היה מסמך בלי כתובת, בלי אחריות. ברגע שזה עלה לאינטרנט האחריות על פרסומו היא על בעל האתר/כותב הרשומה/מפרסם הרשומה ואם מדובר בשקר? ואם מדובר בהוצאת דיבה?

  ~הטעות השלישית~ נעשתה כשמאמר זה פורסם ב"בננות" הוא הוריד את הרמה בצורה דרסטית גם בתוכנו וגם בהערות הלא-מצחיקות ולעיתים אינפנטיליות של כותבת המאמר שבחרה להסתתר תחת כינוי אינטרנטי, מה שלא פותר אותה מאחריות, יש היום כתובות IP ואין שום בעיה לאתר את המחשב(ים) ממנו נשלח המאמר.

  מה דעתי המבוססת?
  אני חושב שמדובר פה בפיקציה נקודה. מין "ברווז עיתונאי" שמסתובב לא רק באינטרנט, אלא עוד הרבה לפני. כמות הטעויות במקור (וראיתי את הדף המקורי ממנה העתיקה הכותבת את בלבול השכל הזה) הניסוח השגוי והבורות בידע בסיסי עולה על טיפשות, אטימות או סתם טמטום.

  השאלה היא אם הכותבת |טלי תקומי| מוכנה לקחת אחריות למעשיה- או במקרה הזה לפרסום הגיגיה- בתור אחת שכתבה |או אם תרצו, ציטטה| דבר שקר.
  רק חסר שיקום העורך דין החרד שיחליט לעשות מעשה ולתבוע בתביעה ייצוגית את כל מי שהפיץ את הדף הזה במדיה דיגיטלית/אלקטרונית/אחרת.

  איך אני יודע את זה? טיפה מחקר ובדיקה בציבור שהייתי שייך לו. טיפה עיון במקורות ובהלכות אישות.

  באופן כללי הדרכת החתנים והכלות החרדים היא אף פעם לא באמצעות דף נייר שמפיץ ארגון לא ברור שספק אם הוא קיים בכלל. ההדרכה נעשית על ידי הרב או הרבנית, כחודש לפני הנישואין (לפעמים יותר, תלוי במסגרת החינוכית/חברתית בה נמצאים החתן-כלה), והוא כולל לא רק הדרכה מינית (מה שקרוי בשפה יפה: יחסי אישות) אלא גם הדרכה לחיי זוגיות ונישואין, טהרת המשפחה, ילדים ושלום בית.

  הייתי כותב את מסקנותיי בלשוני אבל מצאתי מישהו שניסח את הדברים הרבה יותר טוב ממני ואני מביא את דבריו כלשונם (הערותיי יופיעו |בכתב קטן|):

  *סעיף א: איזה אור? אסור לקיים יחסי אישות בשעות היום, אלא בלילה בלבד. על כן לא ברור עניין האור. מאידך, ייתכן והכוונה לתאורת רחוב. רק לא ברור לי למה לא מצוין פה שאסור לקיים את "המצווה" בשעות היום אלא בלילה, אם יש פה כניסה לפרטים כל-כך קטנים…

  סעיף ג': ברכת המה?! או שזו טעות כתיב או שזה רמז עבה לכך שמי שכתב את זה לא מבין הרבה. בכל אופן, הכוונה כנראה לברכת "המפיל (ולא המפיץ) חבלי שינה על עיני ותנומה על עפעפי". לדעתי אם ארגון חרדי כזה או אחר מוציא מדריך שכזה, הוא יוודא הגהה נכונה ולבטח לא יטעה בשמות הברכות.*
  |הערה : ספק אם קיימת בכלל ברכת "זר התהילה"|

  *סעיף ה': נכון לגבי הספרים, אבל אינני חושב שנכון לגבי המזוזה. אחרי ככלות הכל – המזוזה עצמה מכוסה בהגדרה.*
  |הערה: כפי שכתבתי,בורות בידע בסיסי של ההלכה|

  *סעיף ו': מה זה השטויות האלה?! להכות בברכיה? ועוד 7 פעמים? ולהמתין 12 פעמים? למה?! איפה זה כתוב? מצטער, אני לא מכיר שום שטות כזו. מי שמכיר – שיגיד לי איפה זה כתוב. בספרים שאני למדתי זה לא מופיע.*
  |הערה: כשרוצים להוציא את הציבור החרדי לא רק טיפש אלא גם אלים מותר לשקר|

  *סעיף ה': זו בטוח המצאה! אין הלכה שמדריכה על מספר הפעמים בהם מותר לחבק ולנשק. להפך, כל המרבה – הרי זה משובח. ספרים שונים יסבירו שזו הדרך לעורר את האישה. ומה זה השטות של כלה סוררת? איזו מין הגדרה זו? ואם כבר המדריך דואג לפרט את מס' החיבוקים והנישוקים – למה הוא לא טורח לפרט מיהי כלה סוררת?*

  *סעיף ט': פחחחחחחחחח… כאן הרגתם אותי! "מעשה רחב ככתוב בתורה"?! אלף, רחב מוזכרת בנביאים (ספר יהושע) וכלל לא בתורה. מדריך חרדי לא יעשה טעות כזו! בית, אין שום אזכור למעשה שרחב עושה, מלבד מעשה חסד בהסתירה את פנחס הכהן וכלב בן-יפונה בעליית גג ביתה.*
  |הערה: טעות בלתי נסלחת, נוצר הרושם שמי שכתב את זה אפילו לא חרדי לשעבר.|

  *סעיפים ט', י"א: כל השטויות האלה של "בקול גדול" ו"בתקיפות יתרה" הוא שטות אחת גדולה! להווי ידוע שהיהדות מחייבת את הבעל להתייחס לאשתו ברוח ובנעימות. להווי ידוע גם שהפעם הראשונה לנשים חרדיות הינה טראומטית וקשה. אשר על כן, החתנים דווקא מודרכים לנהוג ברוך ובנועם. האשה ביהדות אינה שפחה, למרות אולי דעתו של כותב ה"הדרכה" הזו.*

  *מסעיף י"ג ניתן להבין שזו מצווה על שניהם. בזזזזזזזזז… לא נכון. מצוות פרו ורבו היא של הגבר בלבד. האישה אינה מחוייבת כלל על פרו ורבו.*
  |הערה: אתם עדיין בטוחים שהטקסט הזה נכתב על ידי איזשהי "מחלקה" המשויכת ל"אגודת ישראל"?|

  *מה שהכי הרג אותי זה הסעיף האחרון! "ישפוך לפניה מים צלולים"?? מה קרה? מים עם אבנית מהברז כבר לא טוב בשבילה? ולשם מה? תביאו לי את כותב ההדרכה הזו. אני דורש הסברים!*
  |הערה: באמת לא ברור|

  *~אותו סעיף~, אתם מכירים גבר שגומר ולא נרדם? החרא הזה עוד צריך לדרוש ממנה להביא בפניו תבשיל? אלף, האישה לא הייתה בדיוק פנויה לבישולים בשעה האחרונה. בית, אסור לאכול ו/או לשתות עד שמשתינים.*| מצטער על הבוטות, אבל דרור התחיל!| *אגב, לא רק לאכול/לשתות אסור, אלא כל דבר שבקדושה אסור עד שלא יצאו טיפות הזרע האחרונות, ע"י השתן. אגב, כן! לאכול זה דבר שבקדושה, היות והדבר מצריך ברכה לפני ואחרי. איך דבר בסיסי כזה (שאסור כל דבר שבקדושה לפני שמשתינים) לא נכתב? ועוד להפך – כתוב שהיא צריכה להביא לו אוכל! אגב, שיהיה ברור – ההשתנה היא צורך רק לגבי הגבר, האשה עוד תישא בתוכה את הזרע עד שלושה ימים.*

  אגב, היות וזו הדרכה לחתן וכלה, משמע שזו הפעם הראשונה שלהם, ועל כן, מיד בסיום ה"מצווה" האשה נעשית נידה לבעלה, וחלים עליה כל כללי הנידה, ועל כן היא אינה יכולה להגיש לו אוכל. עניין הנידה בהלכה היהודית הינו חמור ביותר, ולא ייתכן שהדרכה כזו תצא ללא אזהרה על העניין, ועוד תדריך ההפך!
  |הערה: כפי שכתבתי, הדרכת כלות וחתנים היא אינדבדואלית על ידי רב או רבנית, לא "דך הוראות" ולא נעליים.|

  *סעיף י"א. לספר שבחו של החתן בפניו? מצטער, ההלכה שאני מכיר הפוכה לגמרי. הגבר הוא זה שמדבר על ליבה של האשה. זאת ועוד, לאחר סיום ה"מצווה", ההלכה מדריכה את הגבר להשאר לצד אשתו ולדבר אייתה ברכות ובנעימות.*

  אני מצטער חברים, אבל ההדרכה הזו היא ההפך הגמור מההלכה היהודית שאני למדתי. אם זה לקוח מספר – אני מבקש שם ועמוד. אם לא – זה זיוף. אני יכול להביא לכם שמות של כמה וכמה ספרים ומצייני מקום שיראו את ההפך הגמור.

  מסקנה? מניאקים לא מתים, רק מתחלפים.*

  סוף ציטוט.

  ואת, גולשת לא-יקרה,קחי אחריות על פרסום שקרים, מילים הורגות יותר מסכינים. או אקדחים.

  עוז. |שנה ופירש אבל מתעב טימטום ורישעות|

  • הצד השני למתרס

   קטלת אותה לגמריי.הכתב הגנה הזה הוא מצויין.אני יודעת שגב' תקומי פירסמה את המסמך וההערות הנלוות שלה בעוד אתרים.אני מציעה שתעתיק את מה שכתבת למקומות הנוספים,לפקוח עוד עיניים.כך תמצא את האתרים בהם היא פיזרה את הפנינים שלה:
   באתר תפוז,הכנס ל'לוגים' (אתה לא צריך להיות רשום בתפוז בשביל זה).בלוגים,עשה 'חפוש עפ' שם לוג'.הקש טלי תקומי.ושם,יש רשימה בצד של אתרים שהיא כותבת בהם.אחד מהם הוא,למשל, 'באופן טיבעי'.שם היא גם הביאה מובאות ממסכתןת וספרים שונים להוכיח את נחיתות האשה ביהדות-ממליצה שתעיין,אולי תעלה על עוד שקרים – ותוכל להזים אותם.ושוב,כל הכבוד!

  • היי עוז,

   תודה על הביאור. רק שאלה אחת: לא צריך להיות חרדי או חרדי לשעבר, אלא מספיק להיות חילוני שלומד לבגרות בתנ"ך כדי לדעת שברכת "פרו ורבו" נאמרה ע"י ה' לאדם ולאשה גם יחד… הרי לא לחינם ברכה זו היא בלשון רבים!
   וכיצד פתאום הפכה המצווה להיות של הגבר בלבד?

   • משום שהציווי הוא לא רק לאדם אלא לכל הדורות שאחריו.
    ההלכה נקבעת לא רק על פי התורה שבכתב אלא גם על פי התורה שבעל פה, והיא מפרשת שהציווי הוא על האיש ולא על האשה.
    זה לא אומר שהאשה לא יכולה לעשות את זה, זה אומר שהיא לא מחוייבת. |(מצוות פרו ורבו היא דוגמא לא טובה משום שאי אפשר לאיש לקיימה ללא האשה… לעומת זאת מצוות תפילין או ציצית הינם מצוות שאין לאישה חיוב עליהם אבל היא יכולה לקיים אותם, בתנאים מסויימים)|

    שבוע טוב,
    עוז.

  • אליש בליש.

   יישר כח. תומכת בכל מילה. מי שכתבה את זה ממש הוציאה לעג על הציבור הדתי כולו בפרהסיה.

  • חזק באויר בתור חתן זה בולשיט אחד גדול!!! הבורות איומה והרמה כ"כ נמוכה

 43. שמעון

  אומנם לא קראתי את כל התגובות, אבל זה לא ממש הוגן, לצחוק על אמונתם או דרכם של אחרים.
  אני אומנם לא ממש מסכים עם השיטה, והיתי מייעל אותה כך:
  הרי, המצווה על הגבר היא "לענג את האישה".
  אז למה לא לתת לשניהם הזדמנות ללמוד כמו שצריך את המלאכה.
  הרי לא חסרים לנו סרטי הדרכה לזוגות (לא בהכרח סרטים כחולים).
  אז למה לא להושיב את הזוג, (בנפרד או ביחד), לצפות בהם, וללמוד מהם מה לעשות.
  אני חושב שזה רק יקדם את הרעיון, וישפר אותו.
  ואם פסול הרעיון, אז המינימום הוא שכל חתן מיועד, יקרא לשיחה עם אדם בעל ניסיון, שיסביר לו בשפה פשוטה, מה לעשות (ואולי אף ידגים בעזרת בובות).
  וכנ"ל, לגבי הכלה.

 44. שמעון

  טוב, עכשיו (קצת באיחור), קראתי את הביאור של עוז.
  מילים כדורבנות. ואני רואה שעניין ההדרכה, כבר מיושם.
  ישר כוח ידידי.

 45. טלי תקומי

  עוז רב העוז והכעס דאג ודואג להגיע לבלוג שלי בתפוז,וגם לכאן, ולא ירחק היום לכל מקום בו אני נמצאת, כדי לחנך אותי, לאיים עלי בעורכי דין, לאיים שעלי שהוא יאתר אותי בעזרת כתובת הip שלי, ולהגיד שאני אינפנטילית.
  הבה נקווה שלא אמצא אותו מתחת לשאסי של מכוניתי איזה יום,עם איזה מטען קטן, בשם הדת עלבונה או מה שזה לא יהיה. (תשאל את יגאל עמיר אולי הוא יעזור לך בעצות)

  מה שבטוח,שמסתתרת אני לא.

  כבר עניתי לו שם בבלוג, אבל אני לא עומדת בקצב…

  אז-
  קודם כל- הדת עשויה חכם , בזה שהיא מעוגנת במשפחה.
  ולפיכך כל מי שגודל וחונך עם זיקה דתית כלשהי יכעס. זה צפוי. כי זה מאיים על כל מי שהוא.
  מאיים על חייו ואורחות משפחתו עד כה.
  "מה זה , כל חיי היו חסרי משמעות? אבא שלי סתם הגעיל כלים שישים שנה?" אומר הדתל"ש או הדתי בהווה, לעצמו…
  לא יקום ולא יהיה!!!!
  הבה נלמד אותה, את הכלבה הפמיניסטית הזו, איזה שעור או שניים בהילכות ביריונות פסאודו אקדמית!
  והוא הפשיל שרוולים,וישר ניגש למלאכה.

  רק מי שמפעיל איזושהיא סוג של חשיבה עצמאית ולא שטנסית,יתגבר על הכעס הראשוני הזה, ויתחיל לשאול שאלות. וכצפוי, הם לא רבים, החושבים.

  אני לא באה להתחבב על אפ'אחד, אלא להביע דעותי.
  עובדה -לא כל מה שמעוגן בדת,באזיקים ,רלוונטי להיום.חלק כן. אבל מה לעשות, חלק לא.
  ואנשים (בעיקר נשים) לא חכמים כמו עוז, אבל בכל זאת עם משו בקופסית, מדירים רגליהם ממוסד הרבנות,בכל הנוגע לטקסים.
  אנשים מצביעים ברגליים.
  זו תופעה הולכת וגוברת, ובסופה —-חקיקה.

  יש הרבה דברים שנכתבו בדת וסביבותיה שצריכים להשתנות כדי שקהל מופלה לרעה (נחשו מי) יחזור איליה.
  אחד מהם הוא מוסד הנישואין.
  אין רע בדת, כמובן, אין רע בטקסיה, במוסדותיה ,אם הם מבטאים ערכים ונורמות ד'היום.
  אם הם שיויוניים, הוגנים, צודקים,לא מנציחים פערים וחוסר צדק.
  ולא אבירי כבוד הדת, כמו עוז וחבריו ,כאן שם, ובכל מקום, יכולים לשנות את זה, בצעקות,נאצות או איומים.
  לעתים קרובות תופעות כאלו הן ביטוי מדוייק של פחד פשוט מפני שינוי.
  ובדת היו שינויים בעבר, וכולי תקווה שעוד יהיו.

  תופעה מאוד מעניינת כאן היא תופעת התגובות. בעיקר גברים…גם כאלו שמתחזים לנשים…
  כתבתי בבלוג שלי ובמקומות אחרים שהרשימה עלתה בהם,שהטקסט המקורי שנוי במחלוקת, והתיחסתי לטקסט פשוט -כטקסט. סייגתי את המאמר פעמיים :פעם בחוץ ופעם במאמר עצמו.
  ממש מעניין,שכמעט אף אחד מהצועקים לא שם לב לזה וכל המתלהמים עברו ישר לניבולי פה…

  אני ,ככותבת סאטירה, לא חייבת שום דבר לאפחד, ובטוח לא לבדוק מקורותי ,אעלק, מה גם שזה בלתי אפשרי, אך זה לא אפשרי גם עבור עבור עוז הזועם בדרכים.
  וזה שהוא הביא עוד דעה, דומה לשלו, של חנן כהן, לצורך העניין לא משנה דבר.
  נראה שאתה מחפש על מה לצעוק, עוז יקר!
  אולי, במקום, תלך לאיגרוף תאילנדי?

  עכשיו, אין ספק שהתגובתי הזו תביא גל של ניבולי פה והוכחות ניצחות לגבי אינפנטליותי/כושר כתיבה לקוי/חוסר כבוד לכל מיני דברים/התחזות …וכיוצא באלו ,מריעין בישין.
  אני שומרת לעצמי את הזכות המלאה שיש לי, לא לענות עליהן (או כן), ולעשות כן בהתנשאות השמורה רק לכותבות פמיניסטיות, ביצ'יות במיוחד,

  • אין שכל – אין דאגות, מה?
   אולי בבקשה תרחמי עלינו ואת הדעות הנלוזות שלך, כולל ההודעות המטומטמות שבאות בעקבותיהן, תשמרי למגירה?

 46. עוד גבר נוסף

  נכון. החרדים באמת לא יודעים לקיים יחסים,וזה מתבטא במספר הילדים שלהם

 47. עינת

  מאמר מעולה ומשעשע, הכתיבה מגניבה, צינית ומשובחת.
  ולכותבת – שימי זין על כל המשמיצים – הם לא מבינים מהחיים שלהם וככה"נ לא היה להם סקס כבר הרבה מאד זמן. (:

  תמשיכי ככה!! כיף לקרוא!
  עינת

 48. את כותבת יפה וחבל שאת יושבת גבוה גבוה על עץ הכבוד העצמי המטופש ומסרבת להודות בבגרות שהצגת את הנושא בצורה שמאד לא מכבדת אוכלוסיה שלמה. וחמור מכך- מסרבת לקבל ביקורת על כך.

  אז אם המצאת את זה- כל הכבוד לך על שאת נותנת את חלקך בהגדלת הפער והשנאה בין החילוניים לחרדים (ובלי שום זיבולי פמניסטיות כי פה אין מאבק פמיניסטי טהור- אלא לגלוג לשמו)

  ואם זה באמת הגיע אליך ממקור כלשהו- הנה לך לקח: תבדקי את אמיתות המידע שמגיע אליך לפני שאת מפרסמת ומבקרת אותו.

 49. אסף - צפת

  לעצם הענין:

  בתור חוזר בתשובה שמכיר את שני הצדדים של המטבע, הנני להביע שאת נפש על כל מי שמתיחס למצווה פרו-ורבו באופן כה בהמי – מעשה בהמה ממש (לא מרחמים על אכזריים). זוהי מצווה רמה ונשאה – ומי שמקדש את עצמו זוכה לראות ברכה בחייו ובחיי יוצאי חלציו עד סוף כל הדורות.

  לא פלא שיש רבים שלא יתחתנו לעולם, יחיו עם בני מינם ויאמצו ילדים לא להם (גויים או מ-אם פונדקאית). אלא שזכו להתחתן, בד"כ לא חיים בשלום – וחיים באופן מריר עד כאב ללא תענוג אמיתי (אולי, סי-פוק – תענוג חולף). אם יביאו ילדים לעולם, ילדים אלו לא באו לעולם בטהרה, כי הוריהם חשבו על מעשה בהמה או מחשבת זנות בזמן מעשה. ללא תכלית, אלה חיפוש יישותם והתמקדות בו בלבד (נפש בהמית). ילדים גסים וחצופים.

  בכל מקרה, העצב והריקנות זועקים עד לב השמיים מכל מילה שכתבת. עצתי, שתנצלי את כל הכח הסטירי להתבוננות עצמית. אולי ה' יערה עליך רוח ממרום ותצליחי לעורר רחמים על נשמתך, "אין דבר שלם מלב שבור" שבירת הלב על-יד כך ישבור את אטימות לבך ותזכי לטעום מעט מאור האמת. אני משדר ברדיו אינטרנט מעט שיעורים, שירים, ושיחות, אני משוכנע שמי שיאזין ימצא שהדברים מדברים אל ליבו.
  http://www.live365.com/stations/asaf770

  למגיבים האחרים:
  אין צורך להגיב "באלימות" – כתיבתה נובעת מחוסר ידיעה וחוסר התנסות, ניכר שההתעסקות היא בחיצוניות הדברים. כגוף בלא נשמה, כך ההתיחסות למנהג ישראל – דין הוא, כ-התעללות בגופה. ה' ירחם על תינוקות ישראל שהם בחזקת שבויים בעמקי הקליפות (קליפת יון ואדום) שמסמא את עיניהם …

  אתם "נורא משתדלים" אם תרצו גם להצליח, אשמח להענות. ישראל בחזקת כשרים הם, והטוב הרי ינצח!

  • תראה- חיה ותן לחיות גם כתוב בתורה- לא? אז הכותבת השתעשעה קצת- מה קרה? סה"כ כולנו יהודים ואני מאמינה ששום דבר לא היה מזלזול- לדעתי פשוט כדי להראות את הצד שלה. הרבי נחמן מאומן אומר שאנשים לא צריכים לכעוס- אז בוא ונצחק ביחד מדברים. גם אני חזרתי בתשובה- וחזרתי בשאלה- ובתשובה- ובשאלה…ומכירה את המצוות דיי היטב, אבל מצווה אחת שאיני מוותרת עליה היא לחיות בהנאה מהחיים- כי החיים קדושים מכל, אני יודעת מקרוב שכשחוזרים בתשובה רוצים להוכיח את כל העולם- זהו אינו תפקידך ולא יהיה. תן לכותבת ולמעריצי כתיבתה את ההנאה שהם מקבלים מכך… ותהנה אתה בעצמך- והכל באוירה טובה.

 50. הכותבת ה… (חסרה לי מילה כאן, תכניסו כל סופרלאטיב שבא לכ) טוענת שזכותה לכתוב מה שהיא רוצה, לא לענות, להתעלם מתגובות ובקיצור לעשות מה שבז**ן שלה.

  סבבה, גם לי יש את אותה זכות, והנה – אני מגיבה:

  טלי חביבתי, את פוסטמה. מצטערת שאין דרך לייפות את זה, לעדן את זה, להציג את זה אחרת. לא טיפשה, לא מוגבלת, לא צרת אופקים, פשוט פוסטמה. זה תואר שלא קל לזכות בו כי צריך להיות מטומטם אמיתי בשביל להגיע לדרגת פוסטמיות כמו שלך. אבל הנה – הצלחת כל הכבוד לך.
  שילוב כזה של בורות, טיפשות, גסות רוח, ציניות מיותרת, צחוק על חשבון אחרים לא ראיתי כבר הרבה זמן, אולי מעולם לא.
  "אני לא חייבת לבדוק את המקורות שלי" – נכון, אבל מכיוון שאת המאמר הזה פשוט גנבת מהאינטרנט, כן גיברת – גנבת! לא את כתבת אותו ולא נעליים, עדיף אולי דקודם תכתבי משהו בעצמך, ואז תגבי אותו בכמה מקורות, ואז (אולי, אם תצליחי להוציא מקצה העט או המקלדת שלך משהו חצי אינטלגנטי) תוכלי לבוא ולהסביר שאת ביצ'ית מושלמת ואין לך כוונה להגיב לאף אחד.
  עד אז, עדיף שתשבי בפינה הקטנה שלך בשקט ותחכסי מאיתנו את הטירחה לקרוא (או להגיב) למטר השטויות שאת מצליחה לשחרר כמו (ויסלחו לי הקוראים על המטאפורה) נוד בחדר עם חלונות מוגפים.

  • לרוני

   יש לך בעיה פסיכומטרית-בלוגיקה בעיקר (אם כי גם באיות)
   הכתרת את טלי תקומי בתואר הנכסף "פוסטמה".
   ואני מצטטת :"טלי חביבתי, את פוסטמה…לא טיפשה, לא מוגבלת, פשוט פוסטמה.."
   משמע- פוסטמה לא שווה טיפשה.
   ואז הוספת:"זה תואר שלא קל לזכות בו כי צריך להיות מטומטם אמיתי בשביל להגיע לדרגת פוסטמיות כמו שלך"…
   משמע-פוסטמה וטיפשה קשורים קשר אמיץ.
   אז,תחליטי- או שטלי תקומי פוסטמה, או טיפשה.

   או, אולי, את בעצמך?….(שזה, בעצם הפיתרון היחיד.)

 51. סליחה שאני מקלקל

  אבל זה לא "מדובר בקטע אמיתי, אחד לאחד, מתוך הפשקויל הכי דיסקרטי שיש"
  אלא בפשקוויל עלק אמיתי שמפרסם ירון ידען (או מישהו מחוגו)
  כבר כמה שנים מחברים טקסטים עלק חרדיים
  ומפיצים בישיבו של בני ברק
  סוג של מלחמה פסיכולוגית כדי לעורר פקפוק

  וכעת –
  במין הפוך על הפוך,
  טליתא קומי מאמינה לזה,
  מפרסמת את זה כאילו "תסתכלו על החרדים המוזרים"
  אבל מה לעשת –
  זו ההגדרה שללארוס לאוננות אינטלקטואלית.

  כלומר – גם תציירי קריקטורה לש היהודים,

  ואחר כך תגיבי על הקריקטורה הזו ותאמרי "זו לו אני ! זה הם! כך כתוב בפירוש בפרוטוקולים של זקני ציון"!

  טליתא – קומי!!

 52. האדם החלש ביותר,
  גם בפני עצמו וגם בפני הסביבה,
  הוא זה שמנסה להצחיק על חשבון אחרים.

  חלש פשוט חלש..חילול ה'.

 53. אלמוני

  כל הכתבה הזאת שטויות במיץ עגבניות
  אין כאלו הדרכות, וזה רק ציניות לשמה!
  הכל נראה אחרת לגמרי, הרבה אהבה וסיפוק, להתראות!

 54. מעניין מאוד..

  הייתי שמחה אם הייתן נכנסות לקרוא גם את הבלוג שלי, סיפורי סקס של עדן.

  http://www.sexyeden.co.il/

 55. שטויות זה בכלל לא ככה אצל רוב החרדים/דתיים מה שנאמר כאן זה רק על החרדים הקיצונים (החסידים, נתורי חרטא וכ'ו)

 56. הציטוטים שלמעלה לא כתובים בשום מקום ומצוצים מהאצבע של מי שכתב את זה. שלא נדבר על ההפקרות בציבור הלא דתי הלוואי וגם לכם היו גדרים וסיגים . ולא הפקרות שגרועה מחיות

הגיבי

כתובת הדואר האלקטרוני לא תפורסם Required fields are marked *