kt_facts 6

גם החזיות, שנחשבו כהמצאה משנת 1914 התגלו כהמצאה ותיקה יותר, משנת 1854. מטעמים מוסריים של אותה תקופה, האיורים של "תומך החזה" מראים את המתקן כנלבש מעל הבגדים.גם החזיות, שנחשבו כהמצאה משנת 1914 התגלו כהמצאה ותיקה יותר, משנת 1854. מטעמים מוסריים של אותה תקופה, האיורים של "תומך החזה" מראים את המתקן כנלבש מעל הבגדים.