kt_facts 10

סגן יעל רום הייתה האישה הראשונה ואולי היחידה בעולם המערבי, שסיימה קורס טייס צבאי מלא שזיכה אותה בכנפי טיסה ובדרגת קצונה במחצית הראשונה של המאה העשרים. היא הוסמכה לטוס על שבעה סוגי מטוסים. במבצע קדש, הייתה סגן רום אחד משני הטייסים במטוס הדקוטה שהוביל את כוח הצנחנים, בפיקודו של רפול, אל מעבר "המיתלה" בסיני.סגן יעל רום הייתה האישה הראשונה ואולי היחידה בעולם המערבי, שסיימה קורס טייס צבאי מלא שזיכה אותה בכנפי טיסה ובדרגת קצונה במחצית הראשונה של המאה העשרים. היא הוסמכה לטוס על שבעה סוגי מטוסים. במבצע קדש, הייתה סגן רום אחד משני הטייסים במטוס הדקוטה שהוביל את כוח הצנחנים, בפיקודו של רפול, אל מעבר "המיתלה" בסיני.