kt_facts 15

הרוזנת האנגליה ילידת 1815, עדה לובליס ביירון (בתו של המשורר הלורד ביירון) היא המתכנתת הראשונה בעולם. אמה, שהייתה מבועתת מהמחשבה שבתה תהפוך למשוררת כמו אביה, עודדה אותה ללמוד מתמטיקה. לובליס היתה אוטודידקטית, נשים לא היו יכולות בימים ההם להתקבל ללימודי מתמטיקה באוניברסיטאות ממילא. המחשב היה אז מכונת חישוב אנליטית בפיתוח, ולובליס שקדה על כתיבת מאמרים בתכנות וכתבה את תוכנת המחשב הראשונה בעולם לפי הנוסחה המתמטית של ברולי. ללובליס ביירון מיוחסת גם המצאת הלופים – אותו ביצוע חוזר של פקודות שהם בסיס לכל שפת תיכנות. ועדיין, על עבודותיה לא חתמה בשמה המלא כיוון שחשבה שלא הולם לאישה לפרסם מאמר בנושא כל כך לא נשי. זהותה של המתמטיקאית המבריקה התבררה אחרי מותה.הרוזנת האנגליה ילידת 1815, עדה לובליס ביירון (בתו של המשורר הלורד ביירון) היא המתכנתת הראשונה בעולם. אמה, שהייתה מבועתת מהמחשבה שבתה תהפוך למשוררת כמו אביה, עודדה אותה ללמוד מתמטיקה. לובליס היתה אוטודידקטית, נשים לא היו יכולות בימים ההם להתקבל ללימודי מתמטיקה באוניברסיטאות ממילא. המחשב היה אז מכונת חישוב אנליטית בפיתוח, ולובליס שקדה על כתיבת מאמרים בתכנות וכתבה את תוכנת המחשב הראשונה בעולם לפי הנוסחה המתמטית של ברולי. ללובליס ביירון מיוחסת גם המצאת הלופים – אותו ביצוע חוזר של פקודות שהם בסיס לכל שפת תיכנות. ועדיין, על עבודותיה לא חתמה בשמה המלא כיוון שחשבה שלא הולם לאישה לפרסם מאמר בנושא כל כך לא נשי. זהותה של המתמטיקאית המבריקה התבררה אחרי מותה.