kt_facts 11

אליזבת בלקוול, הבריטית בת המאה ה-19, היתה לרופאה המוסמכת הראשונה בעולם המערבי. ב-1840, כשבלקוול החליטה שהיא רוצה להיות רופאה, יעצו לה להתלבש כגבר ולהקרא בשם של גבר מפני שזה הסיכוי היחיד שלה להתקבל לבית ספר לרפואה. ובכל זאת, בלקוול התקבלה לקולג' לרפואה בניו יורק, וסיימה אותו בהצטיינות, אלא שלא הצליחה למצוא אף רופא גבר שיהיה מוכן לפתוח איתה קילניקה, כל שכן מישהו שישכיר לה דירה שבה תוכל לפתוח מרפאה. כשנמצא חדר כזה, כל השכנים מיהרו לעזוב כדי לא להיות סמוכים לדבר הזה שנקרא "אישה-רופאה".אליזבת בלקוול, הבריטית בת המאה ה-19, היתה לרופאה המוסמכת הראשונה בעולם המערבי. ב-1840, כשבלקוול החליטה שהיא רוצה להיות רופאה, יעצו לה להתלבש כגבר ולהקרא בשם של גבר מפני שזה הסיכוי היחיד שלה להתקבל לבית ספר לרפואה. ובכל זאת, בלקוול התקבלה לקולג' לרפואה בניו יורק, וסיימה אותו בהצטיינות, אלא שלא הצליחה למצוא אף רופא גבר שיהיה מוכן לפתוח איתה קילניקה, כל שכן מישהו שישכיר לה דירה שבה תוכל לפתוח מרפאה. כשנמצא חדר כזה, כל השכנים מיהרו לעזוב כדי לא להיות סמוכים לדבר הזה שנקרא "אישה-רופאה".