kt_facts 2

בשמונה במארס 1908 יצאו הסופרג'יסטיות – הלוחמות למען זכות הצבעה לנשים – להפגנה הראשונה שלהן יחד עם האירגון הסוציאליסטי של נשות ניו יורק. זו ההפגנה הראשונה המשותפת לשני האירגונים. באוגוסט 1910 הציעה קלרה זטקין, ממקימות האינטרנציונאל בפריז, להנציח את חלוצות השביתה של 1857, ולהפוך את השמונה במארס ליום האישה הבינלאומי. בשנת 1910 כוננו נשות האינטרנציונל הסוציאליסטי בקופנהגן את יום האישה.בשמונה במארס 1908 יצאו הסופרג'יסטיות – הלוחמות למען זכות הצבעה לנשים – להפגנה הראשונה שלהן יחד עם האירגון הסוציאליסטי של נשות ניו יורק. זו ההפגנה הראשונה המשותפת לשני האירגונים. באוגוסט 1910 הציעה קלרה זטקין, ממקימות האינטרנציונאל בפריז, להנציח את חלוצות השביתה של 1857, ולהפוך את השמונה במארס ליום האישה הבינלאומי. בשנת 1910 כוננו נשות האינטרנציונל הסוציאליסטי בקופנהגן את יום האישה.