kt_facts 7

המדענית הראשונה שכתביה ותולדות חייה מתועדים בכתובים היא היפתיה, שנולדה ב- 370 באלכנסדריה. היא היתה מתמטיקאית, אסטרונומית, והתמחתה בכתבים של אריסטו ואפלטון. משוייכות לה המצאות כמו כלי לזיקוק מים, וכלים להתמצאות במסלולי הכוכבים. היא עונתה והוצאה להורג על-ידי השלטון הנוצרי באלכסנדריה.המדענית הראשונה שכתביה ותולדות חייה מתועדים בכתובים היא היפתיה, שנולדה ב- 370 באלכנסדריה. היא היתה מתמטיקאית, אסטרונומית, והתמחתה בכתבים של אריסטו ואפלטון. משוייכות לה המצאות כמו כלי לזיקוק מים, וכלים להתמצאות במסלולי הכוכבים. היא עונתה והוצאה להורג על-ידי השלטון הנוצרי באלכסנדריה.